Programes específics per a estudiants internacionals

FAQ Cursos Seleccionats

Els estudiants d'intercanvi del programa Erasmus no poden matricular-se en el programa de Cursos Seleccionats, perquè aquest va adreçat als estudiants que no poden beneficiar-se del programa d'intercanvi Erasmus ni de la resta de programes d'intercanvi internacional de la UAB i volen estudiar-hi com a estudiants visitants.

No al mateix temps; els calendaris i les ubicacions dels campus són diferents i no és possible participar en ambdós programes a la vegada.

Pots matricular-te fins en dues facultats diferents, però més del 50% de les assignatures s'han de seguir en una d'elles.

Per matricular-se en el programa de Cursos Seleccionats és necessari presentar un certificat de llengua espanyola (mínim B2 segons el MCERL), excepte en els casos en els que l'estudiant tingui el castellà com a llengua materna.

En acabar el programa, els estudiants reben un certificat de notes que es pot fer servir per validar els crèdits a les seves universitats d'origen. Atès que el sistema de validació depèn de cada universitat, és responsabilitat de l'estudiant esbrinar per avançat a la seva universitat d'origen com transferir els crèdits.