Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Avís legal sobre el tractament de dades personals

Avís legal sobre el tractament de dades personals

D’acord amb el que preveuen els article 13 i 14 del Reglament (UE) 679/2016, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), t’informem que les teves dades personals seran tractades amb la finalitat d’enviar-te informació sobre els estudis, els serveis i les activitats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i per gestionar, si escau, la teva assistència o participació en activitats d’informació i d’orientació.

Omplint i enviant el formulari estàs donant el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a les finalitats assenyalades anteriorment, d’acord amb l’article 6.1.a del RGPD.

Així mateix, i en funció de la informació sol·licitada, l’enviament del formulari implica el teu consentiment perquè les teves dades personals puguin ser transferides a les institucions responsables d’impartir els estudis o de realitzar les activitats, o que presten serveis a la UAB en els àmbits de la teva sol·licitud (encarregats del tractament).

La UAB tractarà les teves dades personals, també, en compliment d’una missió en interès públic o en exercici de competències públiques, d’acord amb l’article 6.1.e del RGPD, en relació amb la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari.

T’informem que, en aquelles activitats que es duguin a terme en format virtual, el teu nom i cognoms o l’identificador de la sessió seran visibles per a la resta de participants durant el desenvolupament de la sessió. Així mateix, la teva imatge i la teva veu seran accessibles a la resta dels assistents en la sessió en el cas que tinguis activats el micròfon o la càmera.

Les sessions podran ser enregistrades en format audiovisual, i la gravació es podrà publicar a la pàgina web institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en els webs de les escoles adscrites o centres vinculats a la UAB i en els perfils de les xarxes socials d’uns i altres.

Si, per motius relacionats amb alguna situació particular, no vols que la teva identitat sigui reconeguda, pots inhabilitar l’opció d’àudio o de vídeo en el teu dispositiu.

Les activitats d’informació i d’orientació presencials que organitza la UAB o en les que participa la UAB també poden ser enregistrades en format audiovisual, i la gravació es podrà publicar a la pàgina web institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en els webs de les escoles adscrites o centres vinculats a la UAB i en els perfils de les xarxes socials d’uns i altres.

A banda de les previsions anteriors, la UAB no cedirà les teves dades personals a terceres persones ni a d’altres destinataris sense el teu consentiment, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, pots revocar el teu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament, el cap de la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció de la UAB, a través del correu promocio@uab.cat, o a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pl. Acadèmica S/N, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Així mateix, pots presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que consideris necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).