Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Avís legal sobre el tractament de dades personals

Avís legal


D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), t’informem que les teves dades personals seran tractades, amb el teu consentiment, amb la finalitat d’enviar-te informació sobre els estudis, serveis i activitats de la Universitat Autònoma de Barcelona i per gestionar, si s’escau, les teves sol·licituds per participar en les activitats d’informació i orientació de la Universitat.

Les teves dades seran conservades indefinidament i podran ser cedides a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona o a centres adscrits o vinculats de la UAB per a la mateixa finalitat per part d’aquestes entitats.

El tractament de les teves dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

En aquelles activitats que es duguin a terme en format virtual el teu nom i cognoms o l’identificador de la sessió seran visibles per a la resta de participants durant el desenvolupament de la sessió. Així mateix, la teva imatge i la teva veu seran accessibles a la resta dels assistents en la sessió en el cas que tinguis activats el micròfon o la càmera.

Pots exercir el teu dret d’oposició previst a l’article 21 del RGPD si, per motius relacionats amb alguna situació particular, no vols que la teva identitat sigui reconeguda. Si és així, pots inhabilitar l’opció d’àudio o de vídeo en el teu dispositiu.

Les sessions podran ser enregistrades en format audiovisual, i la gravació es podrà publicar a la pàgina web institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en els webs de les escoles adscrites o centres vinculats a la UAB i en els perfils de les xarxes socials d’uns i altres.

El tractament de les teves dades personals per part de la UAB està legitimat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic, tal com preveu l’article 6.1.e del RGPD, d’acord amb els objectius i les finalitats atribuïdes a les universitats públiques i als seus òrgans.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, pots revocar el teu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament, el cap de la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció de la UAB, a través del correu promocio@uab.cat, o a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pl. Acadèmica S/N, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del  Vallès).

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).