Matriculació i informació acadèmica

1. Informació acadèmica

  • Els estudis cursats a través del programa la Universitat a l’Abast, tot i que són exactament els mateixos que els dels alumnes “convencionals”, no tenen validesa acadèmica. Això ens permet no haver de demanar cap titulació prèvia ni fer cap prova d’accés.
  • Per la mateixa raó, l’avaluació és voluntària. L’alumne és qui marca el seu ritme de treball durant l’assignatura. Tot i que recomanem la implicació a la dinàmica proposada pel professorat, els treballs i exàmens no són obligatoris.


2. Matriculació
 

  • No hi ha un mínim ni un màxim d’assignatures per cursar. També pots cursar assignatures provinents de diferents titulacions.
  • Com a norma general, s’admet fins un total de cinc alumnes del programa Aprenent al Campus per assignatura.
  • Es molt recomanable matricular les assignatures de tant del primer com del segon semestre en el període ordinari de matriculació. Abans del segon semestre s'obrirà un període extraordinari de matriculació, però no es garanteix que quedin places disponibles de les assignatures desitjades.
  • El preu total de la matrícula s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats. A aquest import s’hi ha de sumar les taxes administratives corresponents a la gestió de la matriculació i expedient, vàlides per a tot el curs acadèmic. Pots consultar els preus dels crèdits i les taxes administratives a l'apartat "Preu dels estudis" de l'oferta formativa.


3. Període i horaris de matriculació 2020-2021
 

  • Matrícula virtual: del 23 de juliol, a les 10 hores; al 8 de setembre, a les 14 hores. Descarrega aquí les instruccions per a la matriculació virtual
  • Matriculació presencial: 28 i 30 de juliol, 7 i 8 de setembre, de 10 a 14h, a l’Escola de Postgrau. Només amb cita prèvia (Enllaç. Números disponibles a partir del 24 de juliol, a les 10h) 
  • AVÍS: Període extraordinari de matriculació (segon semestre): del 1 (a les 10h) al 4 de febrer de 2021. NOU PROCEDIMENT: Caldrà fer la sol·licitud mitjançant el seguent FORMULARI DE SOL·LICITUD. Les places s'aniran confirmant per ordre de recepció del formulari. Posteriorment s'enviarà la matrícula per a confirmació mitjançant el pagament. (instruccions per omplir el formulari)

→ Per tal de garantir un funcionament normalitzat amb el calendari de les facultats, no és permet la matriculació fora dels períodes establerts.


4. Horari d’atenció

Com a mesura de prevenció davant l'emergència sanitària per la COVID-19, l'atenció presencial se suspèn fins a nou avís. Podrem atendre't a través del correu electrònic universitat.abast@uab.cat; i telefònicament, de dilluns a dijous de 9,30 a 12h.