Enllaços recomanats

 • Escola de Postgrau

  L'Escola de Postgrau coordina, gestiona i impulsa l'oferta formativa de formació continuada de la UAB. Està concebuda com un punt d'intercanvi entre estudiants, professors, investigadors i professionals de prestigi reconegut. L'Escola de Postgrau va impulsar la creació del programa Universitat a l'Abast, que continua acollint en l'actualitat. 

 • Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona

  L’Institut de l’Envelliment de la UAB té com a missió aprofundir en el coneixement dels diferents aspectes relacionats amb l’envelliment per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans i promoure actuacions que contribueixin a l’adaptació de les societats i de les persones als reptes que plantegen els canvis demogràfics.

 • Fundació Autònoma Solidària

  La Fundació Autònoma Solidària té com a missió el contribuir a la construcció d’una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat universitària com a instrument per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió.

 • Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)

  AFOPA és una entitat sociocultural sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública l’any 2001 pel Ministeri de l’Interior. Es dedica essencialment a promoure i difondre la cultura a través de les seves aules per a la gent gran, distribuïdes arreu de Catalunya.

 • Asociación Estatal De Programas Universitarios Para Mayores (AEPUM)

  L’Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) és una entitat d’àmbit estatal constituïda per universitats públiques i privades. Té com a finalitat primera fomentar els programes educatius per a la gent gran en l’àmbit universitari, contribuint al desenvolupament formatiu i cultural del col·lectiu de persones grans.

 • Ajuntament de Barcelona
  • Gent Gran

   Web vinculada al Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 de l’Ajuntament de Barcelona amb informacions relatives a la promoció de l’enelliment actiu i saludable.

  • Observatori social Barcelona. Gent Gran

   L'Observatori Social Barcelona té com a objectius conèixer i avaluar la situació i l'evolució de les condicions de vida de la població, la realitat dels diferents col·lectius i l'evolució dels fenòmens i processos socials que afecten a la qualitat de vida de les persones i a la cohesió social de Barcelona, a més de difondre i compartir coneixements.

 • Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya
  • Gent Gran

   Espai de difusió sobre l’àmbit de l’envelliment del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’informar sobre diferents recursos i serveis a l’abast, alhora que pretén impulsar iniciatives que promoguin la participació, la sensibilització social i la defensa dels drets de les persones grans.

  • Dixit

   Iniciativa del Departament de Benestar Social i Família que s'adreça als i les professionals dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en l'àmbit del benestar social, els drets de ciutadania i la promoció de l’autonomia personal i la dependència.

 • Espacio Mayores. IMSERSO

  Portal científic d’accés lliure i gratuït especialitzat en gerontologia i geriatria, desenvolupat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) i dirigit a l’àmbit acadèmic i científic, els professionals dels serveis socials, les persones grans i la societat en general.

 • Envejecimiento en Red - CSIC 

  Difusió d’experiències innovadores sobre investigació en envelliment i iniciatives socials i empresarials. La seva finalitat és promoure la participació activa i el debat entre el sector gerontològic i geriàtric, públic i privat, i els ciutadans i ciutadanes interessades en les persones grans, a través de xarxes socials, espais col·laboratius (blocs), i mitjans de comunicació, entre altres mitjans de difusió online i offline (butlletins, publicacions...).

 • Apuntes de demografía. Julio Pérez Díaz

  El professor Julio Pérez Díaz és demògraf i ofereix un portal docent en demografia, un altre sobre polítiques de població i, el més ampli, sobre l’envelliment demogràfic. Hi trobaràs abundoses dades estadístiques, lectures i vincles a institucions i associacions al voltant de la gent gran i el seu paper al conjunt de les poblacions. Aquest professor és doctor en Sociologia i científic titular de l’Institut d’Economia i Geografia (CSIC).