Les xifres dels màsters oficials de la UAB

141 programes de màster universitari (2019-2020)
2.992 estudiants de màster universitari (2018-2019)
2.110 titulats de màster universitari (2017-2018)
478 titulats de màster universitari en centres adscrits (2017-2018)
2.314 estudiants de màster universitari de nou accés (2018-2019)
797 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2018-2019)