Les xifres dels màsters oficials de la UAB

141 programes de màster universitari (2020-2021)
3.050 estudiants de màster universitari (2019-2020)
2.104 titulats de màster universitari (2018-2019)
550 titulats de màster universitari en centres adscrits (2018-2019)
2.389 estudiants de màster universitari de nou accés (2019-2020)
854 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2019-2020)