Les xifres dels màsters oficials de la UAB

127 programes de màster universitari (2018-2019)

3.072 estudiants de màster universitari (2017-2018)

2.122 titulats de màster universitari (2016-2017)

489 titulats de màster universitari en centres adscrits (2016-2017)

2.464 estudiants de màster universitari de nou accés (2017-2018)

719 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2017-2018)