Horaris i Aulari

Consulta dels horaris a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.


Horaris:

Horaris del curs 2022/23

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2022/2023

Aulari:

La docència presencial es portarà a terme a l’aula 112 de la Facultat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. La docència amb suport informàtic es portarà a terme a l’aula 303 de la mateixa facultat.


Avisos importants:

 Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.


Horaris:

Horaris del curs 2022/2023

Aulari Curs 2022/23

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2022/2023Avisos importants:

 Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.

Horaris:

Horaris del curs 2022/2023

Aulari Curs 2022/23

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2022/2023


Avisos Importants:

Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 


Horaris:

Horari de les sessions presencials del curs 2022/23

Horari de les sessions presencials del curs 2023/24

 

Professorat:

Professorat per al curs 2022/23

 

Avisos importants:

 


https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Imatge&blobcol=urlimg&blobheader=image/jpeg&blobkey=id&blobwhere=1345667151629&blobnocache=true Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 

 

Consulta dels horaris a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.
 

Horaris:

Horaris i aulari del curs  2022/2023

 

Professorat:

Professorat per al curs 2022/23

 

Contingut de les assignatures:

Resum del contingut de mòduls

 

Avisos importants:


https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Imatge&blobcol=urlimg&blobheader=image/jpeg&blobkey=id&blobwhere=1345667151629&blobnocache=true Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.

Totes les especialitats excepte la de matemàtiques.

 

Especialitat Matemàtiques:

Horaris i aulari del curs 2022/23

Professorat per al curs 2022/23

 

Resta d'especialitats:

Horaris del curs 2022/23

Professorat per al curs 2022/23

Aulari Curs 2022/23


 Avisos Importants:

La distribució final de les especialitats, així com l'oferta de places, és competència de la Generalitat de Catalunya. Es recomana consultar el seu web per informacions relatives a les especialitats que s'ofereixen a cada universitat, i a l'accés al Màster.

IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.