Horaris i Aulari

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.


Horaris:

Horaris del curs 2023/24

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2023/2024

 

Aulari:

La docència presencial es portarà a terme a l’aula 114 de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona.


Avisos importants:

 Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.Horaris:

Horaris del curs 2023/2024

Aulari Curs 2023/24

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2023/2024


Avisos importants:

 Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.


Horaris:

Horaris del curs 2023/2024

Aulari Curs 2023/24

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2023/2024

Avisos Importants:

Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.


Horaris:

Horari de les sessions presencials del curs 2023/24

 

Professorat:

Professorat per al curs 2023/24

 

Avisos importants:


https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Imatge&blobcol=urlimg&blobheader=image/jpeg&blobkey=id&blobwhere=1345667151629&blobnocache=true Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.

 

Horaris:

Aquest màster no s'oferirà pel curs 2023-24

 

Contingut de les assignatures:

Contingut de les assignatures del màster

 

Avisos importants:


https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Imatge&blobcol=urlimg&blobheader=image/jpeg&blobkey=id&blobwhere=1345667151629&blobnocache=true Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.

Totes les especialitats excepte la de matemàtiques.

 

Especialitat Matemàtiques:

Horaris i aulari del curs 2023/24

Professorat per al curs 2023/24

 

Resta d'especialitats:

Horaris del curs 2023/24

Professorat per al curs 2023/24

Aulari Curs 2023/24


 Avisos Importants:

La distribució final de les especialitats, així com l'oferta de places, és competència de la Generalitat de Catalunya. Es recomana consultar el seu web per informacions relatives a les especialitats que s'ofereixen a cada universitat, i a l'accés al Màster.

IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.