Empresa i tecnologia

GRAU  EN EMPRESA I TECNOLOGIA

El grau en Empresa i Tecnologia combina coneixements d'administració i direcció d'empreses amb habilitats informàtiques. És a dir, la formació del grau permet dissenyar, desenvolupar i gestionar els sistemes de base informàtica utilitzats per emmagatzemar i fer circular de manera efectiva i coherent la informació que després s’utilitzarà en la direcció, planificació i processos de presa de decisions, tant a les empreses, administracions públiques o a qualsevol altre institució.

Aquest títol té una llarga tradició a molts països europeus i també als Estats Units però és la primera titulació d'aquestes característiques que s'ofereix a una universitat espanyola, i aquest fet permetrà als graduats i graduades realitzar estudis d'aprofundiment (màsters, postgraus, etc.) a molts països estrangers.

Els graduats exerceixen com a pont de comunicació entre les comunitats tècniques i de gestió de les organitzacions, donada la seva formació tant en capacitats tecnològiques (anàlisi i desenvolupament de sistemes de negoci, programació, gestió de bases de dades, tecnologia web, etc  ...) com pel seu profund coneixement de la gestió i funcionament de les diferents àrees de les empreses (recursos humans, màrqueting, comptabilitat, aprovisionament, vendes, logística, ...).


Accedeix a la fitxa completa del grau:

Fitxa del Grau en Empresa i Tecnologia


Una alta demanda de professionals formats en gestió de tecnologies d’informació a dintre de les organitzacions. Totes les empreses i organitzacions necessiten operar amb sistemes informàtics per treballar amb èxit, i necessiten professionals que puguin combinar aquests dos àmbits per assolir els objectius de l’organització.
Si t’agrada el món de la gestió empresarial i utilitzar les possibilitats que ofereixen les tecnologies d’informació i comunicació a per prendre decisions aquest és el teu grau.
El grau d’Empresa i Tecnologia de la UAB ofereix tres itineraris que donen lloc a una menció en el títol de graduat: Gestió de Sistemes d'Informació per a la Direcció Empresarial; Gestió de la Infraestructura Informàtica i Gestió de la Innovació.
El canvi constant en les tecnologies de la informació i comunicació permet contínues oportunitats d’aprendre i créixer.
Si ets emprenedor sempre pots engegar un negoci relacionat amb les tecnologies de la informació i la comunicació.


És aconsellable tenir certes aptituds per estudiar el grau en Empresa i Tecnologia:

Interès per conèixer i comprendre el mon de l’empresa i la realitat econòmica.
Interès en la tecnologia i habilitat amb eines informàtiques.
Capacitat de raonament lògic i per al càlcul.
Bona base de matemàtiques.
Capacitat de planificació i de treball en equip.
Recomanable un cert coneixement de la llengua anglesa.
Esperit emprenedor.


El grau en Empresa i Tecnologia té un gran nombre de sortides professionals i els coneixement adquirits són aplicables a multitud d’activitats, tant del sector públic com privat. Totes les entitats necessiten gestionar la seva informació, tant les petites empreses com especialment les grans organitzacions (empreses financeres, entitats públiques, organitzacions sanitàries, ...), ja que han de coordinar el gran volum d’informació que generen amb una bona base de coneixements empresarials i econòmics.

A més, el nostre grau està molt enfocat a les empreses que depenen fortament de les tecnologies de la comunicació, i que actualment tenen un ràpid creixement: generació de software de gestió, consultoria tècnica, botigues virtuals ...

El nostre grau en Empresa i Tecnologia també capacita per a exercir com a Economista, i accedir així a un ampli ventall d’ocupacions en l’Administració Pública (locals, autonòmiques, estatals i Unió Europea), així com a altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques ...).

Les tasques a realitzar en les organitzacions per un graduat en Empresa i Tecnologia són molt variades:

Per la seva versatilitat poden desenvolupar la seva activitat en diferents àrees a dintre les organitzacions: creació d’empreses, compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant les seves diferents àrees, etc.
Els nostres graduats són especialment indicats a qualsevol dels departament anteriors d’una organització per dissenyar, desenvolupar i gestionar la informació per prendre decisions mitjançant eines informàtiques. En concret, podem esmentar les següents tasques: analista de negoci, desenvolupador d’aplicacions de negoci, consultor, desenvolupador i gestor de sistemes de tecnologies d’informació i comunicació, analista de sistemes, administrador i analista de bases de dades, administrador de sistemes xarxes de comunicació, auditor de sistemes d’informació, director de projectes, auditor de seguretat del sistema, comerç electrònic, etc.
Es poden exercir les tasques anteriors així com la consultoria, assessoria i desenvolupament de sistemes d’informació i informatització d’organitzacions a partir de la creació de la pròpia empresa o bé treballant per a tercers.