Comptabilitat i finances

GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES

El grau en Comptabilitat i Finances proporciona amplia formació en l'àrea comptable i financera de qualsevol organització. Aquesta formació també proporciona una bona preparació en les altres àrees funcionals de l’empresa i en les eines bàsiques per entendre les magnituds econòmiques en general.

Els graduats podran desenvolupar competències directives de gestió, planificació i control especialment en els departaments comptables i financers, ja que disposaran d’eines per analitzar la realitat econòmica de les organitzacions a través de informació comptable i financera que també seran capaços de generar i presentar. Així mateix, el grau aborda la temàtica fiscal, en especial els impostos que afecten a les empreses. També es treballen els aspectes de caràcter organitzatiu que permeten implantar i/o millorar els sistemes i processos administratius de qualsevol organització.

La formació en l’àmbit comptable que ofereix el grau capacita per preparar i elaborar els estats financers que obligatòriament han de presentar les empreses. Així mateix, el grau aborda la temàtica fiscal, en especial els impostos que afecten a les empreses. També es treballen els aspectes de caràcter organitzatiu que permeten implantar i/o millorar els sistemes i processos administratius de qualsevol organització.

La formació en finances que ofereix el grau permet avaluar quins actius i inversions necessiten les organitzacions, i seleccionar els recursos financers més adients (accions, préstecs bancaris, bons, ...). També permet entendre el funcionament de les operacions de borsa i altres mercats financers, i es proporcionen els coneixements necessaris per analitzar els diferents riscos de les operacions, així com per avaluar situacions com reestructuracions empresarials, valoracions d’empreses i projectes d’inversió i finançament a través d’una àmplia gamma d’instruments financers.


Accedeix a la fitxa completa del grau:

Fitxa del Grau en Comptabilitat i Finances


Alta demanda de professionals amb formació en l’àrea de comptabilitat i finances. Quasi totes les organitzacions, independentment de la seva dimensió, necessiten un comptable per mesurar el resultat i generar informació per a la presa de decisions.
Amb l’objectiu de prendre decisions eficients tan en l’àmbit de projectes de inversió com de les diferents alternatives de finançament, et prepararem per entendre el sistema financer, els mercats de capital i les institucions financeres, així com els diferents models teòrics que expliquen el seu funcionament.
Cursar el grau en comptabilitat i finances et prepara per treballar en el món  dels negocis doncs et permet entendre amb detall tot el vocabulari financer (capitalitzacions, rendibilitats, palanquejament, cash flows, actius financers, futur, opcions, etc.
Pots escollir dos itineraris d’especialització que donen lloc a una menció en el títol de grau: Menció d’Assessorament Financer i Menció de Comptabilitat i Fiscalitat.
Aprendràs no només com presentar els estats financers i informes comptables, sinó també a dissenyar-los segons les necessitats de cada organització i a utilitzar-los per prendre decisions mitjançant diferents tècniques d’anàlisi.
Si ets emprenedor la part comptable i financera del negoci no tindrà secrets per a tu.


És aconsellable tenir certes aptituds per estudiar el grau en Comptabilitat i Finances:

Interès per conèixer i comprendre especialment la vessant comptable i financera del mon de les organitzacions, així com la realitat econòmica més general.
Aptituds per gestionar i interpretar dades numèriques.
Esperit emprenedor.
Habilitat amb eines informàtiques.
Capacitat de comunicació oral i escrita.


Gràcies a la formació integral rebuda els graduats en Comptabilitat i Finances poden exercir com a economistes tant al sector públic com al privat, a qualsevol de les àrees funcionals d’una organització, tant pública com privada, (compres, producció, logística, qualitat, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant les seves diferents àrees). Però el grau prepara especialment per a activitats lligades a les àrees comptables i financeres:

Gestió administrativa, comptable o financera a dintre de qualsevol de les seves àrees:  controller, gestió de tresoreria, analista de riscos, generació i tancament d’informes comptables ...
Assessoria financera, fiscal i/o comptable a altres empreses, establint-se per compte propi o bé treballant per a tercers.
Auditoria de comptes tant interna com externa, examinant estats financers per garantir la seva fiabilitat.
Gestió a institucions financeres (bancs, asseguradores).
Assessories d’inversió i finançament, tant en empreses com negociant en mercats borsaris.
Gestió comptable i/o financera en organismes sense ànim de lucre.
Administracions Públiques: tasques lligades a activitats com a economistes a les mateixes (locals, autonòmiques, estatals i Unió Europea), així com a altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques ...).
Si vols iniciar-te com a emprenedor el nostre grau et permet ser capaç d’avaluar correctament la viabilitat del teu projecte de negoci.