Guia de l'estudiant 2020/21

Guia estudiants de grau curs 2020-21

Guia de l'Estudiant


Guia per als estudiants dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, ADE en anglès, ADE + Dret, Economia, Economia en anglès, Comptabilitat i Finances, i Empresa i Tecnologia.

En aquesta Guia trobareu de forma ordenada els enllaços que us portaran als temes més importants o que requereixen un coneixement precís, des dels horaris al règim de permanència (convocatòries) o al Consell d'Estudiants. També trobareu el calendari acadèmic i les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat o de representació, com l'Equip de Deganat o els coordinadors i coordinadores de titulació.

És especialment important que us llegiu les Pautes i orientacions per a l'alumnat.

Esperem que us sigui útil i sempre ens podeu enviar els vostres comentaris i suggeriments a dg.economia.empresa@uab.cat

L'Equip de Deganat


Dates a recordar

4 de setemre de 2020 (10:00h): sessions online d'informació de matrícula, proves de nivell d'anglès i enquesta de motivació, als i les estudiants de primer curs del campus de Bellaterra.
4 de setemre de 2020 (11:00h): sessions online d'informació de matrícula, proves de nivell d'anglès i enquesta de motivació, als i les estudiants de primer curs del campus de Sabadell.
24 de setembre de 2020: sessions d'acollida dels i de les estudiants de primer curs del campus de Sabadell (+nformació)
25 de setembre de 2020: sessions d'acollida dels i de les estudiants de primer curs del campus de Bellaterra (+informació)
28 de setembre de 2020: inici de les classes de primer curs del primer semestre