Guia de l'estudiant 2023/24

Guia estudiants de grau curs 2023-24


Guia per als estudiants dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, ADE en anglès, ADE + Dret, Economia, Economia en anglès, Comptabilitat i Finances, i Empresa i Tecnologia.

En aquesta Guia trobareu de forma ordenada els enllaços que us portaran als temes més importants o que requereixen un coneixement precís, des dels horaris al règim de permanència (convocatòries) o al Consell d'Estudiants. També trobareu el calendari acadèmic i les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat o de representació, com l'Equip de Deganat o els coordinadors i coordinadores de titulació.

És especialment important que us llegiu les Pautes i orientacions per a l'alumnat.

Esperem que us sigui útil i sempre ens podeu enviar els vostres comentaris i suggeriments a dg.economia.empresa@uab.cat

L'Equip de Deganat


Dates a recordar

  • 7 de setembre de 2023: sessions d'acollida dels i de les estudiants de primer curs del campus de Bellaterra.
  • 8 de setembre de 2023: sessions d'acollida dels i de les estudiants de primer curs del campus de Sabadell..
  • 12 de setembre de 2023: inici de les classes del primer semestre.