Guia de l'estudiant 2021/22

Guia estudiants de grau curs 2021-22

Guia de l'Estudiant


Guia per als estudiants dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, ADE en anglès, ADE + Dret, Economia, Economia en anglès, Comptabilitat i Finances, i Empresa i Tecnologia.

En aquesta Guia trobareu de forma ordenada els enllaços que us portaran als temes més importants o que requereixen un coneixement precís, des dels horaris al règim de permanència (convocatòries) o al Consell d'Estudiants. També trobareu el calendari acadèmic i les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat o de representació, com l'Equip de Deganat o els coordinadors i coordinadores de titulació.

És especialment important que us llegiu les Pautes i orientacions per a l'alumnat.

Esperem que us sigui útil i sempre ens podeu enviar els vostres comentaris i suggeriments a dg.economia.empresa@uab.cat

L'Equip de Deganat


Dates a recordar

  • 14 de juliol de 2021 (10:30h): sessions online (Teams) d'informació de matrícula, curs propedèutic, proves de nivell d'anglès i enquesta de motivació, als i les estudiants de primer curs que es matricularan al campus de Bellaterra els dies 15, 16 i 19 de juliol.
  • 14 de juliol de 2021 (12:00h): sessions online (Teams) d'infogrmació de matrícula, curs propedèutic, proves de nivell d'anglès i enquesta de motivació, als i les estudiants de primer curs que es matricularan al campus de Sabadell els dies 15, 16 i 19 de juliol.
  • 19 de juliol de 2021 (16:30h): sessions online (Teams) d'informació de matrícula, curs propedèutic, proves de nivell d'anglès i enquesta de motivació, als i les estudiants de primer curs que es matricularan al campus de Bellaterra el dia 20 de juliol.
  • 19 de juliol de 2021 (16:30h): sessions online (Teams) d'informació de matrícula, curs propedèutic, proves de nivell d'anglès i enquesta de motivació, als i les estudiants de primer curs que es matricularan al campus de Sabadell el dia 20 de juliol.
  • 9 de setembre de 2021: sessions d'acollida dels i de les estudiants de primer curs del campus de Sabadell.
  • 10 de setembre de 2021: sessions d'acollida dels i de les estudiants de primer curs del campus de Bellaterra..
  • 13 de setembre de 2021: inici de les classes del primer semestre.

 

@ Curs propedèutic de matemàtiques (Campus Bellaterra: 30 d'agost al 9 de setembre de 2021, Campus Sabadell: 30 d'agost al 10 de setembre de 2021) (informació).