Calendari Avaluacions (Curs 2019-20)

TITULACIONS DEL CAMPUS DE BELLATERRA

PRIMER SEMESTRE:

Exàmens parcials (versió 2, actualitzada 26/7/19)
Exàmens finals (versió 2, actualitzada 26/7/19)
Exàmens de recuperació (versió 2, actualitzada 26/7/19)
Exàmens PUE 1r Semestre

SEGON SEMESTRE:

Exàmens parcials (versió 2, actualitzada 26/7/19)
Exàmens finals (versió 2, actualitzada 26/7/19)
Exàmens de recuperació (versió 2, actualitzada 26/7/19)
Exàmens PUE 2n Semestre


TITULACIONS DE LA FEE A SABADELL

PRIMER SEMESTRE:

Exàmens parcials Grau EiT
Exàmens finals Grau EiT
Exàmens de recuperació Grau EiT
Exàmens parcials Grau CiF
Exàmens finals Grau CiF
Exàmens de recuperació Grau CiF

SEGON SEMESTRE:

Exàmens parcials Grau EiT
Exàmens finals Grau EiT
Exàmens de recuperació Grau EiT
Exàmens parcials Grau CiF
Exàmens finals Grau CiF
Exàmens de recuperació Grau CiFSOL·LICITUD DE REPROGRAMACIÓ DE PROVES

La possibilitat de demanar una reprogramació de proves està restringida a situacions mèdiques greus (cirurgies, accidents i altres situacions de gravetat sobrevingudes que impedeixin assistir a l’examen en la data programada), afers judicials (amb citació oficial), afers oficials (oposicions), i la mort d'un familiar proper. En tots els casos s'adjuntarà un justificant. En el cas d'una justificació mèdica per problemes menors, el certificat ha d'especificar que l'estudiant no està en condicions de fer un examen. La sol·licitud de reprogramació de proves en casos de situacions sobrevingudes haurà de realitzar-se dins els 5 dies naturals immediatament posteriors a la data de la prova. En cas de solapament d'exàmens, la petició de reprogramació haurà de realitzar-se amb una antelació de 15 dies naturals abans de la realització de la prova. El coordinador de titulació tindrà 48 hores per valorar la sol·licitud i donar-hi resposta.

Enllaç al formulari de reprogramació de proves: