ADE i Economia en anglès

Pràctiques externes ADE + Economia anglès

Foto ADE Anglès

 

Programa de pràctiques UAB-Barcelona Activa
(Internship Programme UAB-Barcelona Activa)

 


Les pràctiques curriculars es duran a terme en diferents startups vinculades a Barcelona Activa, que és una institució amb la que la UAB ha signat un acord per col·laborar en aquest camp. El contingut del pràcticum serà variable i dependrà de les habilitats i perfils requerits per l'empresa. L’anglès s’ha d’utilitzar com a llenguatge de comunicació durant almenys el 30% del període establert de pràctiques. A més, les comunicacions i els informes escrits han de ser en anglès.

Guia docent de les Pràctiques Externes

Més informació (.pdf)

 

 

Contacte:

Judith Panadès
Vicedegana d'Inserció Laboral, Ocupabilitat i Pràctiques i coordinadors de les pràctiques d'ADE i ECO en anglès

Tel. 93 581 1802
E-mail: Judith.Panades@uab.cat