Mentoratge acadèmic

Mentoratge acadèmic

Què és el mentoratge acadèmic?

L'activitat dels mentors o mentores és de suport a altres estudiants. En el cas de la FTI es dirigeix a estudiants de nou ingrés als Idiomes B, matriculats a assignatures de formació bàsica del primer any de la carrera amb deficiències parcials en aquesta matèria bàsica del pla d’estudis o en certes aptituds instrumentals directament relacionades que per la seva excepcionalitat no poden ser tractades durant el desenvolupament normal d’una assignatura. Un altre aspecte del mentoratge és ajudar els mentoritzats a solucionar problemes especials d'adaptació personal al règim universitari local. La funció del mentoratge és facilitar el seguiment amb èxit de les assignatures per part dels estudiants del primer any de la carrera.

Qui pot ser mentor/a?

L'acció de mentoratge serà duta a terme per estudiants de cursos superiors qualificats i familiaritzats amb la problemàtica, estudiants del 3r o 4t any de la mateixa carrera, que havien cursat les assignatures d’Idioma B a la FTI. Els mentors seran seleccionats sobre la base

 

  • dels seus coneixements en la matèria,
  • de la seva capacitat comunicativa, didàctica o mediadora,
  • de la seva aptitud personal manifesta durant els estudis de la carrera


Funcions del mentor a la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

1. Assistir l’alumnat que requereix de suport per a seguir la docència, amb la supervisió del professorat responsable de l’assignatura.
2. Desenvolupar l’activitat de mentoratge amb suficient pro activitat i amb cert grau d’autonomia, i/o després d’una orientació del professorat responsable de l’assignatura.
3. Observar la dinàmica de realització de les activitats i treballs formatius, i reportar al professorat responsable de l’assignatura les actuacions de mentoratge realitzades a l’aula, així com la identificació de qualsevol problema que s’hi produeixi.
4. Assistir a reunions de dinamització didàctica de l’assignatura.
5. Estar en contacte amb l’alumnat de l’assignatura.
6. Elaborar un informe final de l’activitat.

Perfil del mentor/a
- Haver cursat i aprovat l’assignatura subjecte a mentoratge acadèmic.
- Capacitat de treball en equip.
- Capacitat de comunicació a diferents nivells.
- Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
- Capacitat de construir relacions interpersonals.
- Capacitat de manejar informació confidencial.
 
Si voleu tenir més informació sobre les funcions i el perfil del mentor a la Facultat de Traducció i d'Interpretació, podeu consultar al professorat responsable del mentoratge de cada Idioma B (alemany, anglès, francès). Per sol·licitar la participació com a mentor/a acadèmic/a a la FTI, cal tenir el vistiplau dels tutors i presentar la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat.