La Facultat en xifres

Docència

Estudiants
1553 Estudiants de grau i màster (2016-2017)

Personal

Professorat
179 Professors (2016-2017)

Internacional

Estudiants Internacionals
181 Estudiants internacionals

Titulacions

Titulacions
11 Graus, màsters i minors

Oferta multilingüe

Llengües
13 Llengües de treball (2016-2017)

Recerca

Recerca
11 Grups de recerca consolidats

Matriculats

Alumnes matriculats curs 2016-17

Estudi Nº Alumnes matriculats
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 635
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 154
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 78
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 168
 Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 192
Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals 59
Màster Universitari en Traducció Audiovisual 54
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció 32
Programa Internacional/Interuniversitari 181
Total general 1.553

Font: Sigm@ (dades a 28/02/2017)

Titulats

Alumnes titulats

Estudi 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Grau en Traducció i Interpretació -  Anglès 111 111 127 113
Grau en Traducció i Interpretació -  Francès 22 25 26 26
Grau en Traducció i Interpretació -  Alemany 14 15 8 13
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 33 28 27 29
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 27 34 31 37
Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals 86 91 52 61
Màster Oficial en Traducció Audiovisual     47 52
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de a Traducció     31 21
Minor d’Estudis d’Àsia Oriental        
Minor de Traducció i Interpretació        
Minor d’Estudis Portuguesos        
Llicenciatura en Estudis d'Àsia Oriental 1      
Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Anglès  6      
Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Francès  1      
Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Alemany  1      
Total 302 303 349 352

Font sigm@ (dades 26/11/2018)