La Facultat en xifres

Docència

Estudiants
1553 Estudiants de grau i màster (2016-2017)

Personal

Professorat
179 Professors (2016-2017)

Internacional

Estudiants Internacionals
181 Estudiants internacionals

Titulacions

Titulacions
11 Graus, màsters i minors

Oferta multilingüe

Llengües
13 Llengües de treball (2016-2017)

Recerca

Recerca
11 Grups de recerca consolidats

Matriculats

Alumnes matriculats curs 2016-17

Estudi Nº Alumnes matriculats
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 635
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 154
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 78
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 168
 Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 192
Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals 59
Màster Universitari en Traducció Audiovisual 54
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció 32
Programa Internacional/Interuniversitari 181
Total general 1.553

Font: Sigm@ (dades a 28/02/2017)

Titulats

Alumnes titulats

   
Estudi 2014-15 2015-16
Grau en Traducció i Interpretació -  Anglès 111 111
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 22 24
Grau en Traducció i Interpretació -  Alemany 14 15
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 33 28
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 27 34
Màster Oficial en Traducció, Interpetació i Estudis Interculturals 86 91
Llicenciatura en Estudis d'Àsia Oriental 1  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Anglès  6  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Francès 1  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Alemany 1  
Total  302 303

Font: sigm@ (dades a 10/03/17)