Junta de Facultat

Composició Junta Facultat

Comunicats de la Junta de Facultat

12/02/2019 Comunicat de la Junta de la Facultat davant l'inici de la vista oral al Tribunal Suprem

14/12/2017 Comunicat de la Junta de la Facultat sobre la situació política a Catalunya

31/10/2017 Manifest en suport de l’Escola Catalana


Composició de la Junta de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
(actualitzat: març de 2023)
 

Junta de la Facultat de Traducció i d’Interpretació 
 

Membres nats

Torres Hostench, Olga, degana
Durbán García, Isabel, administradora de centre

 

Equip de deganat
 
Sánchez Gijón, Pilar, secretària acadèmica i  vicedegana d'Estudis de Grau i de Postgrau
Matamala Ripoll, Anna, vicedegana d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat
Gil Bardají, Anna, vicedegana d'Alumnat i Promoció
Ahmed Can, Nazir, vicedegà de Professionalització i Internacionalització
Mas, Jordi, coord. del GTI
Torres, Ester, coord. del GEAO
Arumí Ribas, Marta, coord. de MUIC
Mangiron Hevia, Carme, coord. de MUTAV
Rodríguez Inés, Patricia, coord. del MUTEI
Cid Leal, M. Pilar, coord. del MUTTT
Vargas Urpi, Mireia, coord. del GEEX
Catena, Àngels, coord. de TFG
 

Sector A

Abu-Sharar Abu-Sharar, Hesham
Aguilar Cuevas, Lourdes
Bacardi Tomas, Montserrat
Beltran Antolin, Joaquín
Bestue Salinas, Carmen
Casas Tost, Helena
Catena Rodulfo, Àngels
Marti Escayol, Maria Antonia
Mas Lopez, Jordi
Molina Martinez, Lucía
Perpinya Morera, Maria Remei
Rios Mestre, Antonio
Romero Ramos, Maria Guadalupe
Rovira Esteva, Sara
Saiz Lopez, Amelia
Zhou Gu, Minkang

  
Sector B

Grauwinkel, Gabriele
Serra Vilella, Alba
Umemoto, Tomoko


Sector C
 
Ballesteros Fernández, Iván
Barreiro Escobar, Ainara
Barrios Chamorro, Manuel 
Bischof Simó, Marcel Klaus
Edo Molina, Ainhoa
Fernández Martínez, María
Gatius Sánchez, Nil 
Jorba Parareda, Júlia
Medel Capitán, Killian 
Picón López, Míriam 
Pujadas Pons, Jordi
Ramírez Pairó, Javier 
Vilanova Martínez, Iria
  
Sector D

Doroteo Muñoz, Antonia
Gallego González, Nuria
Gómez Molina, Ascensión
López Curiel, David