Estructura administrativa

Estructura Administrativa

Per tal de garantir el suport a la docència i a la recerca que es fa a la Facultat, el centre compta amb el personal d'administració i serveis. Es tracta d'un col·lectiu d'aproximadament unes 30 persones que porten a terme la seva tasca en diferents àmbits de suport administratiu i tècnic a la Facultat.

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la Facultat estan coordinades per l'Administració de Centre (el nostre centre inclou dues facultats). L'administrador de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit.

Personal que el conforma:


Administradora
Isabel Durbán
ad.c.educacio.fti@uab.cat
93 581 2702


Secretària de l'Administració de Centre
Mònica Andrés Estasen
ad.c.educacio.fti@uab.cat  
93 581 2702    

Gestora econòmica
Esther Labrador Agustín
ge.ccee.fti@uab.cat 
93 581 14 31    

Equip Gestió Econòmica
María Dolores Gutiérrez Flores
ge.ccee.fti@uab.cat
93 581 26 89 

Xavier Rulló Guàrdia
ge.ccee.fti@uab.cat
93 581 81 52

Carmeta Hernandez Canossa
ge.ccee.fti@uab.cat
93 581 38 59


Cap de la Gestió Acadèmica i del Suport Logístic i Punt d'Informació
Antonia Quintero Chica
g.academica.fti@uab.cat
93 581 18 76

Responsable  d'Afers Acadèmics
Núria Gallego González
g.academica.fti@uab.cat
93 581 18 76


Responsable de Programació Docent
Ascensión Gómez Molina
ga.programacio.docent.fti@uab.cat
93 581 18 76

Responsable de Suport Logístic i Punt d'Informació
Loida Ibars Samaniego
slipi.fti@uab.cat

93 581 17 60  

Equip
Meritxell Font Calpe
Rosa María Marín Moreno
Eva Plancho Lacruz
Sílvia Melgarejo Pérez
Miquel Mata Martínez
Montse Molina Santoro
Carme Carceller Pérez

Secretària del deganat
Julia Mateos Amado
dg.traduccio@uab.cat
93 581 13 74

Cap de servei
David López Curiel
serim.fti@uab.cat
+34 93 581 1424

Tècnics
serim.fti@uab.cat
+34 93 581 1424

David Galisteo Tejada
Toni Martínez Ingelmo
Dori Vior Ortiz

Gestora departamental
Antònia Doroteo
d.traduccio@uab.cat
Tel.: 93 581 30 54

Equip
Natacha Estremera
d.traduccio@uab.cat
Tel.: 93 581 34 19

Belén Martínez
d.traduccio@uab.cat
Tel.: 93 581 27 61

Sílvia Ballbé
d.traduccio@uab.cat
Tel.: 93 581 4349

Marcelo Aurelio
d.traduccio@uab.cat
Tel.: 93 586 8407