Ressenya històrica

Edifici UAB

El prestigi de la Facultat de Traducció i d'Interpretació com a centre de formació de traductors i intèrprets  es reflecteix, entre altres, en el rànquing publicat pel diari El Mundo cada any. En l'edició del 9 de maig de 2012 va comentar "la buena preparación en interpretación consecutiva y simultánea y en traducción especializada. Es notable además por ([...]) disponer de unas aulas con las tecnologías más innovadoras. La Facultad ofrece también el grado de Estudios en Asia Oriental".

El grau d'Estudis d'Àsia Oriental s'ofereix des de l'any 2006; anteriorment la FTI havia acollit la llicenciatura d'Estudis d'Àsia Oriental.

Per remuntar-nos als inicis de la FTI, cal explicar que és successora de l'Escola Universitària de Traductors i Intèrprets (EUTI) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que  va ser creada per Decret de 18 d'agost de 1972 (BOE del 22 de setembre de 1972). Va ser el primer centre universitari d'aquestes característiques a tot l'Estat espanyol.


Malgrat que la legislació no preveia cap altra modalitat d'ensenyament relacionat amb les llengües que les escoles d'idiomes tradicionals, l'EUTI es va perfilar des de bon començament com un centre d'ensenyament universitari de traducció, tal com ho demostren les assignatures que componien el primer pla d'estudis. Fins al 1980, el Ministeri d'Educació no va publicar el pla d'estudis, i fins al 1984 no es va reconèixer oficialment el nom d'Escola Universitària de Traductors i Intèrprets.

Com a especialitat, la interpretació es va començar a oferir el curs 1979-1980 amb un diploma de postgrau expedit per la UAB. De 1984 a 1992, els estudis d'Intèrpret de Conferència Internacional oferts a titulats universitaris duraven dos anys, i actualment s'ofereixen en un curs d'un sol any de durada.

L'any 1992, l 'EUTI de la UAB va ser la primera escola universitària de traducció espanyola a convertir-se en facultat, amb un pla d'estudis que oferia la possibilitat als seus alumnes de llicenciar-se amb un títol general de Traducció i Interpretació, o bé optar a tres especialitats diferents: Dues Llengües C, Intèrpret de Conferència Internacional o Traducció Especialitzada.
 
Actualment, el grau de Traducció i Interpretació permet obtenir quatre mencions, a més de la formació general: Menció de Traducció Especialitzada, Menció de Traducció Editorial, Menció de Traducció Social i Institucional i Menció d'Interpretació.

El grau d'Estudis en Àsia Oriental ofereix tres mencions, a més de la formació general: Menció de Llengua i Humanitats d'Àsia Oriental (xinès, japonès o coreà), Menció d'Economia, Política i Societat d'Àsia Oriental (xinès, japonès o coreà) i Menció de Cultura, Art i Literatura d'Àsia Oriental.