Els estudiants

Les delegades i delegats de curs


El delegat o delegada és vital per al bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l'interlocutor bàsic per millorar i afavorir un model integral de formació, en què l'estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la Unitat de Dinamització Comunitària.


Consulta aquí els delegats de cada curs.
 

Consell d'estudiants


QUÈ ÉS?

El Consell d'Estudiants és l'òrgan que representa les decisions dels estudiants davant del professorat i dels òrgans de govern de la universitat.


QUI EL FORMA?

Està format per tots els representants d'estudiants de la Facultat (delegats, membres de la Junta de la Facultat i del Claustre de la Universitat)

 

Assemblea de Traducció


QUI SOM?

L’Assemblea de Traducció, com la resta d’assemblees de facultat, és un espai obert, participatiu i autogestionat, on els estudiants ens representem a nosaltres mateixos. Les assemblees de facultat són claus a l’hora de prendre decisions pel que fa als nostres drets com a persones i estudiants vista la falta de representació estudiantil en els òrgans institucionals de la universitat. La gran majoria de facultats compten amb la seva assemblea d’estudiants i, per tant, ens coordinem totes mitjançant la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF). Juntes conformem el moviment assembleari de la UAB.