Consell d'estudiants

Consell d'estudiants

delegats


QUÈ ÉS?

El Consell d'Estudiants és l'òrgan que representa les decisions dels
estudiants davant del professorat i dels òrgans de govern de la
Universitat.

QUI EL FORMA?

Està format per tots els representants d'estudiants de la Facultat
(delegats, membres de la Junta de Facultat i del Claustre de la
Universitat)

QUÈ FA?

1. Vetllar pels interessos dels estudiants de la Facultat i defensar-los davant del professorat.
2. Representar-los davant dels òrgans de govern de la Universitat.
3. Atendre els problemes, queixes i suggeriments relacionats amb els estudis i la Facultat que tinguin i aconsellar els estudiants de nou accés.
4. Dinamitzar i moderar les sessions de l'Assemblea d'Estudiants i ocupar-se dels afers tècnics.
5. Organitzar i donar suport a diverses activitats proposades pels mateixos estudiants.

COM FUNCIONA?

El Consell d'Estudiants s'organitza en el Ple, format per tots els seus membres, i diverses comissions que treballen un tema concret (Comissió del Grau de Traducció i Interpretació, Comissió del Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental, Comissió de Secretaria, Comissió d'Economia i Comissió d'Activitats).

La Comissió Permanent s'encarrega de realitzar les tasques del dia a dia, de coordinar les comissions i de dinamitzar l'activitat del Consell. La Permanent s'escull cada curs acadèmic. Actualment està formada per:

-Presidenta: Mila Bosch
-Coordinació del Grau de Traducció i Interpretació: Aida Suet
-Coordinació del Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental: Nerea García
-Secretària: Noelia García
-Difusió: Apostolos Barmpopoulos
-Tresoreria: Guillem Martínez
-Activitats: Christine Romeu i Alexandra Velasco
-Vocals: Javier Ramírez, Mar Galiano i Gerard Polinario


XARXES SOCIALS:

-Twitter: @FTIUAB
-Facebook: Consell d'Estudiants FTI UAB