Currículum de la degana

Degana de la Facultat de Traducció i Interpretació

Olga Torres Hostench