Equip de deganat

Equip de Deganat FTI

IMG_foto_FTI_18

L'equip de deganat el formen el degà i la secretària acadèmica; els vicedegans o vicedeganes; els coordinadors de titulació, i les coordinadores de Facultat:

Degà: Albert Branchadell
Secretària acadèmica i responsable de Comunicació: Pilar Sánchez Gijón

Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat: Anna Matamala
Vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau: Hesham Abu-Sharar
Vicedegà de TFE, Pràctiques, Professionalització i Internacionalització: Miquel Edo
Vicedegana d'Alumnat i Promoció: Anna Gil  

Coordinador del grau d'Estudis d'Àsia Oriental: Blai Guarné
Coordinadora del grau de Traducció i Interpretació: Pilar Cid
Coordinadores del grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura: Maria Machuca i Mireia Vargas

Secretària del deganat: Júlia Mateos


Amb l'equip de deganat també treballen els coordinadors o coordinadores de màster; les coordinadores de pràctiques; els coordinadors o coordinadores d'intercanvis, i el coordinador de les proves de nivell:

Coordinadora del màster universitari en Interpretació de Conferències (MUIC): Marta Arumí.
Coordinadora del màster universitari de Traducció i Estudis Interculturals (MUTEI): Patricia Rodríguez-Inés
Coordinadora del màster universitari de Traducció Audiovisual (MUTAV): Carme Mangiron
Coordinadora del màster universitari de Tradumàtica:Tecnologies de la Traducció (MUTTT): Olga Torres Hostench

Coordinadora de pràctiques del grau en Estudis d'Àsia Oriental: Makiko Fukuda
Coordinadora de pràctiques del grau en Traducció i Interpretació: Patricia López

Coordinador de mobilitat: Roland Pearson
(consulta aquí els coordinadors de tots els programes de mobilitat)

Coordinador de les proves de nivell: Emmanuel Doerr

Responsable de suport als alumnes d'Àsia Oriental: Mercè Altimir

Responsable de la relació amb la Fundació Institut Confuci: Helena Casas

Responsable de la relació amb la Fundació Japó: Makiko Fukuda

Responsable de l'examen oficial de nivell de llengua japonesa (NOKEN): Takatoshi Hanawa

Responsable de polítiques d'igualtat: Amelia Sáiz

Responsable del Servei d'Interpretació: Guiomar Stampa

Responsables de Relacions del Liceu Francès: Patricia López García