Equip de deganat

Equip de Deganat FTI

IMG_foto_FTI_18

L'equip de deganat el formen la degana i la secretària acadèmica; els vicedegans i vicedeganes; els coordinadors i coordinadores de titulació, i les coordinadores de Facultat:

Degana: Olga Torres Hostench
Secretària acadèmica i vicedegana d'Estudis de Grau i de Postgrau: 
Carme Mangiron
Vicedegana d'Alumnat i Promoció: Lupe Romero
Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat: Anna Matamala

Vicedegà d'Internacionalització i Professionalització: Nazir Ahmed Can

Coordinadora del grau d'Estudis d'Àsia Oriental: Ester Torres
Coordinadora del grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura: Mireia Vargas
Coordinador del grau de Traducció i Interpretació: Jordi Mas
Sotscoordinadora del GEEX: María Jesús Machuca
Coordinadora de TFG: Àngels Catena

Secretaria del deganat: Júlia Mateos

Amb l'equip de deganat també treballen els coordinadors i coordinadores de màster; les coordinadores de pràctiques; els coordinadors i coordinadores d'intercanvis, i la coordinadora de les proves de nivell:

Coordinadora del màster universitari en Interpretació de Conferències (MUIC): Marta Arumí
Coordinadora del màster universitari de Traducció i Estudis Interculturals (MUTEI): Patricia Rodríguez-Inés
Coordinadora del màster universitari de Traducció Audiovisual (MUTAV):
Estel·la Oncins
Coordinadora del màster universitari de Tradumàtica:Tecnologies de la Traducció (MUTTT): Pilar Cid
Coordinador del màster universitari en Estudis Globals de l'Àsia Oriental (MUEGAO): Blai Guarné

Coordinadora del mínor d'Estudis Portuguesos: Beatriz Carvalho
Coordinador del mínor d'Àsia Oriental: Blai Guarné
Coordinadora del mínor d'Estudis Coreans: Ester Torres
Coordinador del mínor de Traducció i Interpretació: Eduard Bartoll
Coordinadora del mínor d'Estudis Japonesos (2023-2024): Makiko Fukuda

Coordinadora de gènere: M. Guadalupe Romero Santos
Coordinador de mobilitat: Roland Pearson (consulta aquí els coordinadors de tots els programes de mobilitat)
Coordinadora de les proves de nivell: Gemma Rubio

Responsable de política lingüística: Jaume Solà
Responsable de polítiques d’igualtat: Amelia Sáiz
Responsable de l’examen oficial de nivell de llengua japonesa (NOKEN): Takatoshi Hanawa
Responsable de l'examen oficial de nivell de llengua Coreana (TOPIK): Mihwa Jo
Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB): Minkang Zhou
Director de l'Oficina d'Estudis Japonesos: Kei Matsushima