Equip de deganat

Equip de Deganat FTI

IMG_foto_FTI_18

L'equip de deganat el formen el degà i la secretària acadèmica; els vicedegans o vicedeganes; els coordinadors de titulació, i les coordinadores de Facultat:

Degà: Albert Branchadell
Secretària acadèmica i  vicedegana d'Estudis de Grau i de Postgrau: Pilar Sánchez Gijón

Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat: Anna Matamala
Vicedegà de TFE, Pràctiques, Professionalització i Internacionalització: Miquel Edo
Vicedegana d'Alumnat i Promoció: Anna Gil  

Coordinador del grau d'Estudis d'Àsia Oriental: Blai Guarné
Coordinació del grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura: Maria Machuca i Mireia Vargas
Coordinadora del grau de Traducció i Interpretació: Pilar Cid

Secretària del deganat: Júlia Mateos


Amb l'equip de deganat també treballen els coordinadors o coordinadores de màster; les coordinadores de pràctiques; els coordinadors o coordinadores d'intercanvis, i el coordinador de les proves de nivell:

Coordinadora del màster universitari en Interpretació de Conferències (MUIC): Marta Arumí.
Coordinadora del màster universitari de Traducció i Estudis Interculturals (MUTEI): Patricia Rodríguez-Inés
Coordinadora del màster universitari de Traducció Audiovisual (MUTAV): Carme Mangiron
Coordinadora del màster universitari de Tradumàtica:Tecnologies de la Traducció (MUTTT): Olga Torres Hostench
Coordinadors del màster universitari en Estudis Globals de l'Àsia Oriental (MUEGAO): David Saurí i Blai Guarné

Coordinadora de gènere: M. Guadalupe Romero Santos

Coordinadora de pràctiques del grau en Estudis d'Àsia Oriental: Makiko Fukuda
Coordinador de pràctiques del grau en Traducció i Interpretació: Miquel Edo

Coordinador de mobilitat: Roland Pearson
(consulta aquí els coordinadors de tots els programes de mobilitat)

Coordinador de les proves de nivell: Gemma Rubio

Interlocutor de política lingüística: Ramon Farrés

Responsable de polítiques d’igualtat: Amelia Sainz

Responsable de l’examen oficial de nivell de llengua japonesa (NOKEN): Takatoshi Hanawa