Equip de deganat

IMG_foto_FTI_18

L'equip de deganat el formen el degà i la secretària acadèmica; els vicedegans o vicedeganes; els coordinadors de titulació, i les coordinadores de Facultat:

Degà: Albert Branchadell
Secretària acadèmica i vicedegana d'Extensió Universitària: Pilar Sánchez Gijón

Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat: Anna Matamala
Vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau: Hesham Abu-Sharar
Vicedegà de TFG, Pràctiques i Professionalització: Miquel Edo
Vicedegana d'Alumnat i Promoció: Anna Gil  

Coordinador del grau d'Estudis d'Àsia Oriental: Blai Guarné
Coordinadora del grau de Traducció i Interpretació: Pilar Cid

Secretària del deganat: Júlia Mateos

Amb l'equip de deganat també treballen els coordinadors o coordinadores de màster; les coordinadores de pràctiques; els coordinadors o coordinadores d'intercanvis, i el coordinador de les proves de nivell:

Coordinadora del màster universitari en Interpretació de Conferències (MUIC): Marta Arumí.
Coordinadora del màster universitari de Traducció i Estudis Interculturals (MUTEI): Patricia Rodríguez-Inés
Coordinadora del màster universitari de Traducció Audiovisual (MUTAV): Carme Mangiron
Coordinador del màster universitari de Tradumàtica:Tecnologies de la Traducció (MUTTT): Pilar Sánchez Gijón

Coordinadora de pràctiques del grau en Estudis d'Àsia Oriental: Irene Masdeu (Xina) i Alba Serra (Japó)
Coordinadora de pràctiques del grau en Traducció i Interpretació: Patricia López

Coordinador de mobilitat: Roland Pearson
(consulta aquí els coordinadors de tots els programes de mobilitat)

Coordinador de les proves de nivell: Emmanuel Doerr

Responsable de suport als alumnes d'Àsia Oriental: Mercè Altimir

Responsable de la relació amb la Fundació Institut Confuci: Helena Casas

Responsable de la relació amb la Fundació Japó: Makiko Fukuda

Responsable de l'examen oficial de nivell de llengua japonesa (NOKEN): Takatoshi Hanawa

Responsable de polítiques d'igualtat: Amelia Sáiz

Responsable del Servei d'Interpretació: Guiomar Stampa

Responsables de Relacions del Liceu Francès: Patricia López García