Sostenibilitat

 

Font d'aigua i ampolla de vidre UAB

DOTZE MANERES DE CONTRIBUIR A LA SOSTENBILITAT A LA FACULTAT
 1. Fes un seguiment de l’energia elèctrica a la Facultat de Traducció i Interpretació. Per treballar en aquests temes, la facultat forma part d’un grup de millora de l’estalvi energètic impulsat per vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori. Fes un ús responsable dels llums i de la climatització (tancar les finestres de despatxos i aules quan calgui).
 2. Elimina el consum d’ampolles de plàstic. Reomple la cantimplora d’aigua a les fonts de la facultat. Si no tens cantimplora, potser t’agrada aquesta ampolla de vidre de la UAB. Recorda que als serveis de restauració del campus pots fer servir gots de vidre i aigua de la gerra enlloc d’ampolles de plàstic. A les reunions i actes que organitzem a la facultat, fem servir ampolles de vidre de litre. Fes un ús responsable de l’aigua de la facultat. Et recordem també que els gots de la màquina de cafè són de paper per evitar residus de plàstic, i si portes la teva tassa, pots escollir l'opció «sense tassa» per evitar generar més residus.
 3. Dona idees i fes propostes de consum responsable a la Comissió d’economia de la Facultat. Aquesta comissió vetlla per aplicar criteris de sostenibilitat en les compres i despeses efectuades des de la facultat. Pots enviar les idees i propostes al deganat de la facultat.
 4. Si ets PAS o PDI, disposem d’una bicicleta elèctrica per a desplaçaments pel campus, tot i que us animem a fer els desplaçaments a peu!
 5. Possiblement pots venir a la facultat en transport públic. Com arribar a la UAB en transport públic:
 6. Contribueix a una gestió responsable dels residus. Fes servir els contenidors de residus d’una manera correcta. A la facultat també ens encarreguem de la gestió de residus especials (tòners, mobles, aparells informàtics, etc.) i de reaprofitar el mobiliari i els estris que es deixen de fer servir. Els objectius perduts no reclamats es donen a final de curs a una entitat solidària.
 7. Hem retolat els lavabos on es poden netejar les copes menstruals si vols contribuir a una menstruació sostenible.
 8. Si ets estudiant, anima’t a fer un TFG sobre traducció en temes de sostenibilitat o un TFG de tipus ApS (Aprenentatge Servei) en col·laboració amb una entitat que treballi en sostenibilitat i necessiti serveis lingüístics.
 9. Si ets docent, t’animem a treballar amb materials didàctics sobre temes de sostenibilitat (consum energètic, consum responsable, petjada de carboni, canvi climàtic, compra verda, malbaratament alimentari, ecoansietat, etc.). També t'animem a compartir els materials de classe en format digital i evitar, sempre que sigui possible, l'ús de paper. Quan cerquis bibliografia de classe prioritza les fonts d’informació que es poden consultar en format digital.
 10. Si fas recerca, integra la sostenibilitat a la teva recerca. A la nostra facultat treballen membres del grup Transmedia Catalonia que han organitzat el congrés Green Digital Accessibility per impulsar una comunicació clara en temes de canvi climàtic i sostenibilitat.
 11. Si t’interessa la sostenibilitat, revisa el Pla Campus Saludable i Sostenible 2023-2027 de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 12. Sàpigues que la Facultat de Traducció i d’Interpretació serà el primer edifici del campus UAB que serà “100% descarbonitzat” amb la finalitat de reduir les emissions de carboni al medi ambient i poder reduir l’efecte hivernacle que provoca l’escalfament del planeta.. Concretament, la climatització de la facultat passarà de funcionar amb gas a funcionar amb energia elèctrica. Valora la facultat i la feina de tots el que treballen per fer una UAB més sostenible.