Professorat de la Facultat

Professorat per titulacions

A la Facultat de Traducció i d'Interpretació hi fan docència uns 200 professors (entre graus, màsters oficials i màsters i postgraus propis), que pertanyen a 10 departaments.

Despatxos i horaris d'atenció

Aquí pots consultar el llistat de professorat, els despatxos, telèfons, correus electrònics i horaris d'atenció.

Projectes d'innovació docent

El personal docent i investigador de la facultat impulsa i participa en:


 

Departaments

A la Facultat de Traducció i Interpretació hi fa docència professorat de 10 departaments diferents de la UAB.

Professorat emèrit o jubilat

A continuació, pots veure els professors que s'han jubilat en els darrers anys o bé que han passat a ser professorat emèrit.