Documents dels òrgans de govern

Nivells d'idiomes aprovats per la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la FTI

A sol·licitud de la persona interessada, la Facultat pot certificar que has superat les assignatures d’idiomes B i C del grau en Traducció i Interpretació o del Grau de Estudis d'Àsia Oriental i fer constar els nivells del MECR a què corresponen.  Es tracta de certificats emesos per la Facultat. L’acceptació d’aquests certificats depèn dels criteris de les entitats que els sol·liciten.

Aquest certificat és un annex al Certificat Acadèmic i s'ha de sol·licitar a la Gestió Acadèmica (de moment, els certificats que es demanen en línia no tenen aquesta opció).