Gestió Acadèmica

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.

Cap del servei:
Antonia Quintero Chica


A la Facultat de Traducció i d'Interpretació, el Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) i la Gestió Acadèmica conformen un servei integrat.

Horari habitual:
de 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Juliol: de 10 a 13 h
Agost: la Facultat romandrà tancada


La Gestió Acadèmica restarà tancada:

Del 13 al 22 d'abril de 2019 (Pasqua)
Del 1 al 31 d'agost de 2019
Del 21 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020.
Altres: 1 de maig, 10 de junty, 11 i 24 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre i 6 de desembre de 2019..

En cas que necessitis ser atès/a personalment a la Gestió Acadèmica, l'atenció es farà amb cita prèvia. 

Per tràmits en línia:

SEU ELECTRÒNICA: (accés a la informació, serveis i tràmits electrònics)

+34 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

Responsable d'Afers Acadèmics:
Núria Gallego González
(g.academica.fti@uab.cat)

Responsable de Programació Docent:
Ascensión Gómez Molina
(g.professorat.fti@uab.cat)

Clicant a "Més", pots consultar les dates i els requisits dels tràmits més habituals.


Autoritzacions:

Si vens a realitzar un tràmit en nom d’una altra persona, és imprescindible portar el document d’autorització signat per la persona interessada i per tu, a més d'una còpia del seu DNI/Passaport i del teu. Pots descarregar aquí el document d’autorització.

En cas de venir a recollir un títol oficial en nom d'una altra persona, caldrà aportar el  poder notarial corresponent.

Funcions GA >

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

  • Accés a la universitat per preinscripció.
  • Accés per canvi d'estudis.
  • Accés per canvi d'estudis per interdisciplinearietat.
  • Accés per convalidació d'estudis estrangers.
  • Reincorporació als estudis.
  • Accés per canvi d'estudis del doctorat al màster universitari.
  • Adaptacions.
(continua llegint)

Funcions GA >