Gestió Acadèmica

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.

Cap del servei:
Antonia Quintero Chica


A la Facultat de Traducció i d'Interpretació, el Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) i la Gestió Acadèmica conformen un servei integrat.

Horari gestió aadèmica

Horari habitual:
de 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Juliol:
dimarts i dijous de 10h a 13h  prèvia cita concertada a través del correu g.academica.fti@uab.cat
Agost:  del 24 al 31 d'agost atenció telefònica de 9 a 14 h i dimarts i dijous atenció personalitzada de 10h a 13h prèvia cita concertada a través del correu g.academica.fti@uab.cat
 
Regitre descentralitzat de documents: 
 
Juliol i Agost: de 10h a 13h  prèvia cita concertada a través del correu g.academica.fti@uab.cat

La Gestió Acadèmica restarà tancada:

Del 6 al 13 d'abril de 2020 (Pasqua)

Del 1 al 31 d'agost de 2020
Del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021.
Altres: 1 de maig, 1 i 24 de junty, 11 i 24 de setembre, 12 d'octubre i 8 de desembre de 2020.

Gestió Acadèmica

IMPORTANT! COMUNICAT DE TANCAMENT DE LA GESTIÓ ACADÈMICA

[16/03/2020]

 

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l’activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions

Per aquest motiu la Facultat de Traducció i Interpretació romandrà tancada. Podeu fer les vostres consultes a través dels correus electrònics institucionals i us respondrem: g.academica.fti@uab.cat
gestio.masters.fti@uab.cat
intercanvis.fti@uab.cat
practiques.fti@uab.cat
g.professorat.fti@uab.cat
slipi.fti@uab.cat

 

Per tràmits en línia:

SEU ELECTRÒNICA: (accés a la informació, serveis i tràmits electrònics)

+34 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

Responsable d'Afers Acadèmics:
Núria Gallego González
(g.academica.fti@uab.cat)

Responsable de Programació Docent:
Ascensión Gómez Molina
(g.professorat.fti@uab.cat)

Clicant a "Més", pots consultar les dates i els requisits dels tràmits més habituals.


Autoritzacions:

Si vens a realitzar un tràmit en nom d’una altra persona, és imprescindible portar el document d’autorització signat per la persona interessada i per tu, a més d'una còpia del seu DNI/Passaport i del teu. Pots descarregar aquí el document d’autorització.

En cas de venir a recollir un títol oficial en nom d'una altra persona, caldrà aportar el  poder notarial corresponent.

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

  • Accés a la universitat per preinscripció.
  • Accés per canvi d'estudis.
  • Accés per canvi d'estudis per interdisciplinearietat.
  • Accés per convalidació d'estudis estrangers.
  • Reincorporació als estudis.
  • Accés per canvi d'estudis del doctorat al màster universitari.
  • Adaptacions.
(continua llegint)