Gestió Acadèmica

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.

Cap del servei:
Francisca Pérez de Haro


A la Facultat de Traducció i d'Interpretació, el Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) i la Gestió Acadèmica conformen un servei integrat.

Horari habitual:
de 10 a 13 h i de 15 a 17 h

 
Registre descentralitzat de documents: 
De 10 a 13 h prèvia cita concertada per correu-e: g.academica.fti@uab.cat
 

 

Per tràmits en línia:

A través del Registre Electrònic. Podeu accedir amb idCat Mòbil, certificat digital (idCat, DNIe...) o Cl@ve.

+34 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

Responsable d'Afers Acadèmics:
Núria Gallego González
(g.academica.fti@uab.cat)

Responsable de Programació Docent:
Ascensión Gómez Molina
(ga.programacio.docent.fti@uab.cat)

Accediu a la pàgina de tràmits més habituals

Autoritzacions:
Si vens a realitzar un tràmit en nom d’una altra persona, és imprescindible portar el document d’autorització signat per la persona interessada i per tu, a més d'una còpia del seu DNI/Passaport i del teu. Pots descarregar aquí el document d’autorització.


En cas de venir a recollir un títol oficial en nom d'una altra persona, caldrà aportar el  poder notarial corresponent.

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

  • Accés a la universitat per preinscripció.
  • Accés per canvi d'estudis.
  • Accés per canvi d'estudis per interdisciplinarietat.
  • Accés per convalidació d'estudis estrangers.
  • Reincorporació als estudis.
  • Accés per canvi d'estudis del doctorat al màster universitari.
  • Adaptacions.