Gestió Acadèmica

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.

Cap del servei:
Enric López Cejas


A la Facultat de Traducció i d'Interpretació, el Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) i la Gestió Acadèmica conformen un servei integrat.

 

De setembre fins a l'acabament de les restriccions: dimarts i dijous de 10 a 13 h prèvia cita concertada a través del correu g.academica.fti@uab.cat
 
Horari habitual:
de 10 a 13 h i de 15 a 17 h

 
Registre descentralitzat de documents: 
De 10 a 13 h prèvia cita concertada a través del correu g.academica.fti@uab.cat
 

IMPORTANT! COMUNICAT DEL SERVEI D'ATENCIÓ DE  LA GESTIÓ ACADÈMICA

[16/09/2020]

 

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB ha de reduir l’activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions

Per aquest motiu la gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i Interpretació ofereix servei presencial, prèvia sol·licitud de cita a travès del correu institucional de la gestió acadèmica. Podeu fer les vostres consultes a través dels correus electrònics institucionals i us respondrem el més aviat possible:

g.academica.fti@uab.cat
gestio.masters.fti@uab.cat
intercanvis.fti@uab.cat
practiques.fti@uab.cat
ga.programacio.docent.fti@uab.cat
slipi.fti@uab.cat

 

Per tràmits en línia:

SEU ELECTRÒNICA: (accés a la informació, serveis i tràmits electrònics)

+34 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

Responsable d'Afers Acadèmics:
Núria Gallego González
(g.academica.fti@uab.cat)

Responsable de Programació Docent:
Ascensión Gómez Molina
(ga.programacio.docent.fti@uab.cat)

Clicant a "Més", pots consultar les dates i els requisits dels tràmits més habituals.


Autoritzacions:
Si vens a realitzar un tràmit en nom d’una altra persona, és imprescindible portar el document d’autorització signat per la persona interessada i per tu, a més d'una còpia del seu DNI/Passaport i del teu. Pots descarregar aquí el document d’autorització.


En cas de venir a recollir un títol oficial en nom d'una altra persona, caldrà aportar el  poder notarial corresponent.

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

  • Accés a la universitat per preinscripció.
  • Accés per canvi d'estudis.
  • Accés per canvi d'estudis per interdisciplinarietat.
  • Accés per convalidació d'estudis estrangers.
  • Reincorporació als estudis.
  • Accés per canvi d'estudis del doctorat al màster universitari.
  • Adaptacions.

(continua llegint)