Canvi d'idioma C

Convocatòria curs 2019/2020

Convocatòria adreçada únicament a alumnes de primer curs del Grau en Traducció i Interpretació

Per a poder sol·licitar el canvi d'Idioma C per a traductors i intèrprets s'han de tenir aprovades les assignatures d'Idioma C per a traductors i intèrprets 1 i 2 de primer curs.
En casos excepcionals i degudament justificats, també es valoraran les sol·licituds d'alumnes que tinguin suspesa una de les dues assignatures o totes dues.

Places ofertes: 2 places per cada assignatura d'Idioma C per a traductors i intèrprets que ofereix la Facultat de Traducció i d’Interpretació, a excepció dels idiomes Portuguès i Àrab que s'oferiràn 4 places.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, les places s'adjudicaran en funció de l'expedient acadèmic.

Documentació que cal presentar:
-Imprès de sol·licitud especificant els motius
 
Període de sol·licitud: del 17 al 21 de juny de 2019

Resolució Canvi d'idioma C

Lloc de presentació de les sol·licituds: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació (demanant cita prèvia a la pàgina web de la Facultat)  o bé per correu postal a l’adreça:
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K
08193 Bellaterra


 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de maig de 2019