Canvi d'idioma C

Canvi Idioma C

CONVOCATÒRIA CURS 2021/22


Convocatòria adreçada únicament a alumnes de primer curs del Grau en Traducció i Interpretació

Per a poder sol·licitar el canvi d'Idioma C per a traductors i intèrprets s'han de tenir aprovades les assignatures d'Idioma C per a traductors i intèrprets 1 i 2 de primer curs.
En casos excepcionals i degudament justificats, també es valoraran les sol·licituds d'alumnes que tinguin suspesa una de les dues assignatures o totes dues.

Places ofertes: 2 places per cada assignatura d'Idioma C per a traductors i intèrprets que ofereix la Facultat de Traducció i d'interpretació, a excepció dels idiomes Portuguès i Àrab que s'oferiran 4 places.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, les places s'adjudicaran en funció de l'expedient acadèmic.

 
Període de sol·licitud: del 21 al 30 de juny de 2021

Caldrà omplir el següent formulari de sol·licitud.
 

La resolució es publicarà el dia 16 de juliol de 2021.

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), maig de 2021