Canvi d'idioma C

Canvi Idioma C

CONVOCATÒRIA CURS 2024/25


Convocatòria adreçada únicament a alumnes de primer curs del Grau en Traducció i Interpretació

Per a poder sol·licitar el canvi d'Idioma C per a traductors i intèrprets s'han de tenir aprovades les assignatures d'Idioma C per a traductors i intèrprets 1 i 2 de primer curs.
En casos excepcionals i degudament justificats, també es valoraran les sol·licituds d'alumnes que tinguin suspesa una de les dues assignatures o totes dues.

Places ofertes: 2 places per cada assignatura d'Idioma C per a traductors i intèrprets que ofereix la Facultat de Traducció i d'interpretació, a excepció dels idiomes Àrab, Portuguès i Rus, que s'oferiran 4 places.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, les places s'adjudicaran en funció de l'expedient acadèmic.

 
Període de sol·licitud: del 17 al 28 de juny de 2024

Caldrà omplir el següent formulari de sol·licitud.
 

Resolució el 4 de juliol de 2024