Pràctiques Grau d'Estudis d'Àsia Oriental

Les Pràctiques Externes són una assignatura anual optativa de 12 crèdits ECTS del quart curs del Grau en Estudis de l'Àsia Oriental. S'identifica amb el codi 101521 i es regula mitjançant la "Guia docent" consultable a l'encapçalament d'aquesta pàgina.

Aquestes pràctiques, en tant que formen part del pla d'estudis del Grau, són curriculars. Consisteixen en la realització, per part de l'alumne, de tasques relacionades amb un aspecte qualsevol dels estudis de l'Àsia Oriental en empreses o entitats externes a la UAB o en institucions i centres de la mateixa universitat. L'alumne no és remunerat.

L'assignatura consta d'un total de 300 hores, de les quals 200 corresponen a les hores de treball a l'empresa o entitat (físicament in situ o online en aquells casos en què l'empresa o entitat ofereixi aquesta possibilitat).

S’hi poden matricular, a més dels estudiants del Grau, estudiants d’intercanvi IN.

  Enllaços més habituals: