Preinscripció als graus de la Facultat

Accés per preinscripció universitària 2023/2024

 

A continuació trobaràs la informació de preinscripció del curs 2023/2024 per als graus de la nostra facultat.

CURS 2023-2024

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (
https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 6 i el 12 de juny de 2023. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Les PAP s'organitzen de manera conjunta entre la UAB i la UPF. És una única prova que es fa a la UAB els anys parells i a la UPF els anys senars.

Aquest any 2023 la prova es realitzarà a la UPF, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català i/o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 106,80€

Data de realització de la prova: dissabte 17 de juny a les 10:00 hores

Lloc de realització de la prova: Facultat de Traducció i Interpretació
Campus Poblenou
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. Si vas superar la prova l'any 2022, també és vàlida per l'accés al curs 2023/24, i la prova del 2022 serà vàlida per l'accés 2023/24 i el 2024/25.

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/                        

Documentació que cal presentar:

  1. DNI o passaport original
  2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:

- Tríptic Preinscripció 2023-2024
- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

Resultats definitius de la prova d'aptitud personal (pendent)

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ALEMANY O FRANCÈS

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 6 i el 30 de juny de 2023.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany: 19 de juny de 2023 a les 10:00 hores

Aula: 105

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traducció i de Intepretació de la UAB

Francès: 20 de juny de 2023 a les 10:00 hores

Aula: 105

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traduccio i de Interpretació de la UAB.

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: Eduard.Bartoll@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

Gestió Acadèmica - Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

CURS 2023-2024

El nivell requerit per l’accés al Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura és el nivell C1 de castellano, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per ser admeses, les persones candidates han de superar unes Proves d'Aptitud Personal de coneixement i competències en llengua espanyola.

Queden exempts de superar aquestes proves els següents col·lectius:

  • Alumnat amb el títol, o que estigui cursant actualment estudis de batxillerat o equivalent d’un sistema educatiu amb l’espanyol com a llengua oficial.
  • Alumnat amb el títol, o que estigui cursant actualment estudis de batxillerat o equivalent d’un país que no tingui l’espanyol com a llengua oficial, però que hagi estat cursat amb l’espanyol com a llengua vehicular. Es requerirà la presentació d’un certificat d’estudis que indiqui que l’espanyol ha estat la llengua vehicular del batxillerat com a mínim en un 50% del currículum.
  • Alumnat amb un títol universitari cursat amb l’espanyol com a llengua vehicular en un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent.

Preinscripció per als estudiants que han de realitzar les PAP:

Preinscripció i matrícula de les PAP: S’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat/ entre el 6 i el 12 de juny de 2023.

Model PAP Castellà 2021

Preu: 106,80

Data: 20 de junio a les 11:00 hores

Aula  112

Resultats PAP curs 2023/2024 (pendent)

Lloc: Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Plaça del Coneixement

Edifici K

08193 Bellaterra

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/

Informació addicional

  • Podeu consultar el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina:

     www.uab.cat/traducciointerpretacio:

Estudiar / Graus / Accés als Estudis / Preinscripció als graus de la Facultat 
 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 

CURS 2022-2023

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 7 de juny i l'1 de juliol de 2022. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat