Preinscripció als graus de la Facultat

Accés per preinscripció universitària al grau de Traducció i Interpretació

Preinscripció als graus de la Facultat

CURS 2020-2021

Accés per preinscripció universitària als graus de la Facultat de Traducció i d’Interpretació

El període de preinscripció universitària és des del dia 23 de juny al 29 de juliol de 2020

Grau en Traducció i Interpretació Anglès

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (
https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 23 de juny i el 7 de juliol de 2020. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Des del curs 2016/2017 hi ha una única prova que serà vàlida per accedir al grau en Traducció i Interpretació d'anglès de la UAB i de la UPF. La prova es fa a la UPF els anys senars i a la UAB els anys parells.

 

Aquest any la prova es realitzarà a la UAB, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 95,25€

Data: dissabte 11 de juliol a les 10:00 hores.

Avís important PAP

Per tal de realitzar l’accés a la Facultat ordenadament, cal que estigueu a les 9h. Abans d’accedir a la facultat heu de consultar l’aula on heu de fer l’examen. Estan ordenades per cognoms. El dia d’abans podreu consultar l’aula assignada en aquesta pàgina web.

L’ús de la mascareta és obligatori, així com la higiene de mans abans d’entrar a les aules.

S’informa que no hi haurà servei de restauració en tot el campus.


Lloc de realització de la prova:
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Plaça del Coneixement. Edifici K
08193 – Bellaterra

Telèfon: 935811876

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat


Distribució per aules (10/07/2020)

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. La prova feta l'any 2019 és vàlida fins aquest any i la prova del 2020 serà vàlida fins al 2021.

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA

Supòsit

Documentació acreditativa

Els membres de famílies nombroses de categoria general

Títol de família nombrosa actualitzat

Els membres de famílies monoparentals de categoria general

Títol de família monoparental actualitzat


 

EXEMPCIÓ DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec

als pressupostos generals de l’estat.

Justificació documental de ser beneficiari d’una beca

Els membres de famílies nombroses i monoparentals de

categoria especial.

Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat emès per l’ICASS on consta el grau de discapacitat

Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills

Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior

Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents

Denúncia o sentència judicial

Els estudiants de 65 anys o més.

DNI o passaport

Documentació que cal presentar:

  1. DNI o passaport original
  2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:


- Tríptic Preinscripció 2020-2021


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

-Informació important per les PAP (08/07/2020)

Resultats definitius de la prova d'aptitud personal (21/07/2020)

 

Grau en Traducció i Interpretació Alemany o Francès

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 23 de juny i el 29 de juliol de 2020.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany o francès: 15 de juliol de 9:00 a 13:00 hores

Les tutories es realitzaran virtualment.

Informació de tutories virtuals: Instruccions proves de nivell d'idioma

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: : gabriele.grauwinkel@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

  

 
CURS 2020-2021
 

 

La preinscripció universitària al grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura s’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat entre el 23 de juny i el 29 de juliol de 2020. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 
CURS 2020-2021
 

 

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 23 de juny i el 29 de juliol de 2020. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat