Preinscripció als graus de la Facultat

Accés per preinscripció universitària 2024/2025

 

A continuació trobaràs la informació de preinscripció del curs 2024/2025 per als graus de la nostra facultat.

CURS 2024-2025

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (Anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 4 i el 10 de juny de 2024. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Les PAP s'organitzen de manera conjunta entre la UAB i la UPF. És una única prova que es fa a la UAB els anys parells i a la UPF els anys senars.

Aquest any 2024 la prova es realitzarà a la UAB, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català i/o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 106,80€ (pendent de confirmar)

Data de realització de la prova: dissabte 15 de juny a les 10:00 hores

 Lloc de realització de la prova: Facultat de Traducció i Interpretació
Plaça del Coneixement
Edific K
08193 Bellaterra

 

Informació important sobre les PAP 

Distribució aules

Publicació provisional (A partir del 20 de juny de 2024)

Publicació definitiva de les notes (A partir del 25 de juny de 2024)

 

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. Si vas superar la prova l'any 2023, també és vàlida per l'accés al curs 2024/25, i la prova del 2024 serà vàlida per l'accés 2024/25 i el 2025/26.

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/                        

Documentació que cal presentar:

  1. DNI o passaport original
  2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:

- Informació Preinscripció 2024-2025


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ALEMANY O FRANCÈS

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 4 i el 28 de juny de 2024.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany: 18 de juny a les 11:00 hores

Aula Jordi Arbonés

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traducció i de Intepretació de la UAB

Francès: 20 de juny a les 10:00

Aules Multimèdia A i B

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traduccio i de Interpretació de la UAB.

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: Eduard.Bartoll@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

Gestió Acadèmica - Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

CURS 2024-2025

El nivell requerit per l’accés al Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura és el nivell C1 de castellà, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per ser admeses, les persones candidates han de superar unes Proves d'Aptitud Personal de coneixement i competències en llengua espanyola.

Queden exempts de superar aquestes proves els següents col·lectius:

  • Alumnat amb el títol, o que estigui cursant actualment estudis de batxillerat o equivalent d’un sistema educatiu amb l’espanyol com a llengua oficial.
  • Alumnat amb el títol, o que estigui cursant actualment estudis de batxillerat o equivalent d’un país que no tingui l’espanyol com a llengua oficial, però que hagi estat cursat amb l’espanyol com a llengua vehicular. Es requerirà la presentació d’un certificat d’estudis que indiqui que l’espanyol ha estat la llengua vehicular del batxillerat com a mínim en un 50% del currículum.
  • Alumnat amb un títol universitari cursat amb l’espanyol com a llengua vehicular en un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent.

Preinscripció per als estudiants que han de realitzar les PAP:

Preinscripció i matrícula de les PAP: S’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat/ entre el 4 i el 10 de juny de 2024.

Model PAP Castellà 2021

Preu: 106,80€ (pendent de  confirmar)

Data: 18 de juny a les 11:00 hores

Aula  a determinar

Resultats PAP curs 2024/2025 (pendent de publicació) 

Lloc: Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Plaça del Coneixement

Edifici K

08193 Bellaterra

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/

Informació addicional

  • Podeu consultar el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina:

     www.uab.cat/traducciointerpretacio:

Estudiar / Graus / Accés als Estudis / Preinscripció als graus de la Facultat 
 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

 

CURS 2024-2025

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 4 i el 28 de juny de 2024.

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat