Reincorporacions

Reincorporació als estudis de grau

REINCORPORACIÓ CURS 2020-2021 

Els alumnes que no han estat matriculats al curs 2019/2020 o anteriors i vulguin continuar amb els estudis, hauran de presentar una sol·licitud de reincorporació als estudis ja iniciats.

SOL·LICITUDS: de l'1 al 30 de juny de 2020

LLOC DE PRESENTACIÓ:

Es pot lliurar la sol·licitud i documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Donat l'estat d’alarma pel covid-19 no hi ha cita prèvia per lliurar presencialment la documentació. Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar aquest tràmit
 • A través del teu correu institucional de la UAB (e-campus)+ NIU *nou*
 • Per correu certificat a la següent adreça:
  Facultat de Traducció i d'Interpretació
  Gestió Acadèmica
  Plaça del Coneixement
  Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

RESOLUCIONS: Les resolucions s’enviaran per notificació electrònica. Els alumnes que tinguin una resolució favorable, podran realitzar l’automatrícula segons el calendari que es publicarà al web de la Facultat.
  
Formulari de sol·licitud (link)
 
Aquells alumnes que a part d'haver de sol·licitar la reincorporació hagin de demanar l’equiparació al pla d’estudis del Grau, o hagin de sol·licitar l’exempció del règim de permanència,  ho han de demanar conjuntament.
 
Sol·licitud de equiparació de plans d’estudis (link)

Formulari d’exempció del règim de permanència (link)