Reincorporacions

REINCORPORACIÓ CURS 2019-2020
 
 
Els alumnes que no han estat matriculats al curs 2018/2019 o anteriors i vulguin continuar amb els estudis, hauran de presentar una sol·licitud de reincorporació als estudis ja iniciats.
 
 
SOL·LICITUDS: del 3 al 28 de juny de 2019
 
LLOC DE PRESENTACIÓ: Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació (demanant cita prèvia a la pàgina web de la Facultat)  o bé per correu postal a l’adreça següent:
 
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K
08193 Bellaterra
 
 
RESOLUCIONS: Les resolucions s’enviaran per correu postal o per notificació electrònica segons consti a la sol·licitud. Els alumnes que tinguin una resolució favorable, podran realitzar l’automatrícula segons el calendari que es publicarà al web de la Facultat.
 
 
-       Formulari de sol·licitud (link)
 
Aquells alumnes que a part d'haver de sol·licitar la reincorporació hagin de demanar l’equiparació al pla d’estudis del Grau, ho han de demanar conjuntament.
 
-       Sol·licitud de equiparació de plans d’estudis (link)
 
 
Link a l’extinció dels plans d’estudis de Grau (822, 868 i 869)
 

- Formulari de sol·licitud (MS Word, )
- Formulari de sol·licitud d'Equiparació de plans d'estudis (MS Word, )