Canvi d'estudis per interdisciplinarietat

Accés per canvi d'estudis per interdisciplinarietat

CURS 2021/2022


PLACES QUE S’OFEREIXEN

GRAUS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

Anglès  6 
Francès  2
Alemany   2


GRAUS EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

Xinès  2 
Japonès   2

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ:                                                                                              

 • Alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient


REQUISITS D’ACCÉS

- Podran sol·licitar l’admissió:

 1. Els del Grau en Traducció i Interpretació alumnes que vulguin canviar el seu Idioma B.
 2. Els alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
 3. Els alumnes als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- No podran accedir per aquesta via:

 1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.


REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.


PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- 16 de juliol de 2021 a les 14h

- Aula: Pendent


Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • En línia a través del Registre Electrònic. Podeu accedir amb idCat Mòbil, certificat digital (idCat, DNIe...) o Cl@ve.
 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).
 • Per correu certificat a la següent adreça:


Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 1 al 9 de juliol de 2021

Resolució definitiva: Llista admesos 30/07/2021

Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matriculació del 2021


 


MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès