Canvi d'estudis per interdisciplinarietat

Accés per canvi d'estudis per interdisciplinarietat

CONVOCATÒRIA D’ACCÉS CANVI D’ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT

CURS 2023/2024

PLACES QUE S’OFEREIXEN

GRAUS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

     Anglès                6         
     Francès       2
     Alemany      2

                 

GRAUS EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

     Xinès               2         
    Japonès      2

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

 • Estudiants del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Estudiants del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient

REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l’admissió:
 1. Els estudiants del Grau en Traducció i Interpretació que vulguin canviar el seu Idioma B.
 2. Els estudiants del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
 3. Els estudiants als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via:
 1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

 

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

Data: 17 de juliol de 10:00 a 13:00h

Aula: 105

Resultat PAP accés canvi d'estudis per interdisciplinarietat

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat
 • En línia a través del Registre Electrònic. Podeu accedir amb idCat Mòbil, certificat digital (idCat, DNIe...) o Cl@ve.
 • Per correu certificat a la següent adreça:
  Facultat de Traducció i d’Interpretació
  Gestió Acadèmica
  Plaça del Coneixement
  Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 3 al 7 de juliol de 2023

Resolució definitiva (2 de setembre de 2023)

Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matriculació de 2023-24

Llistat admesos i exclosos

 

MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76     

Model de prova d'Anglès