Formularis de sol·licitud de tràmits

Per formular qualsevol de les sol·licituds que es detallen a continuació, t'has d'adreçar a la Gestió Acadèmica del centre on estàs matriculat, o bé al centre on s'imparteixen els estudis corresponents

Pots fer la teva sol·licitud de quatre maneres:

  1. personalment a la Gestió Acadèmica;
  2. per correu ordinari;
  3. per correu electrònic;
  4. per fax.

Pots sol·licitar els títols oficials des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Cal que et connectis a l'adreça: http://sia.uab.cat

Per formalitzar la sol·licitud hauràs lliurar o trametre per correu a la Gestió Acadèmica, el formulari corresponent degudament emplenat i acompanyat de la documentació pertinent. En la majoria dels casos, els terminis de sol·licitud els fixa el calendari acadèmicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB, però hi ha tràmits on el calendari el marca el propi centre on es cursen els estudis.

A més, en cas que sol·licitis el reintegrament d'un pagament que hagis dut a terme, tens l'opció de realitzar aquest tràmit a través de la seu electrònica de la UAB.

Accés al grau per convalidació d'estudis
Accés al grau per canvi d'estudis
Beca/Ajut de la UAB. Manifestació de renúncia
Canvi d'estudis de Doctorat a Màster oficial. Sol·licitud
Certificat acadèmic. Sol·licitud
Certificat de qualificacions de PAU / PAP i més grans de 25 o 45 anys. Sol·licitud
Convocatòria de gràcia. Sol·licitud
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
Crèdits de CFGS. Sol·licitud de reconeixement
Dades personals. Alta, modificació
Domiciliació SEPA. Autorització
Equiparació de plans d'estudi. Sol·licitud
Instància de sol·licitud o de recurs
Matrícula. Ampliació del nombre màxim de crèdits de matrícula. Sol·licitud
Matrícula. Anul·lació. Sol·licitud
Matrícula. Modificació. Sol·licitud
Permanència a la UAB. Sol·licitud/Recurs
Sol·licitud de reconeixement acadèmic
Recurs
Requisits formatius complentaris. Sol·licitud de matrícula
Reincorporació. Sol·licitud
Títols oficials. Sol·licitud
Títols propis. Sol·licitud
Trasllat d'expedient PAU/Més grans de 25 anys. Sol·licitud
Sol·licitud canvi de nom sentit