Universitaris no UE

Sistemes educatius de fora de la Unió Europea

Si has estudiat en sistemes educatius de fora de la Unió Europea o d'altres estats que no hagin subscrit acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat, pots sol·licitar l'accés a la UAB per alguna de les vies següents:

1.  Canvi d'estudis universitaris estrangers
Si tens estudis universitaris estrangers totals o parcials i no has obtingut l'homologació del títol, pots sol·licitar l'accés a la universitat mitjançant la via de canvi d'estudis. Consulta tota la informació necessària en aquest enllaç.

2. Preinscripció amb l'homologació prèvia del títol
Si tens estudis universitaris estrangers totals pots sol·licitar l'homologació del títol al Ministeri d'Educació i, quan disposis de l'homologació, pots sol·licitar l'accés a la universitat mitjançant la preinscripció universitària, per la via d'alumnes titulats.