L'equip de l'Escola de Doctorat

L'equip de l'Escola de Doctorat

Direcció  
Inma Ponte (93586) 8553 Directora de l'Escola de Doctorat
Manel Ebri (93581) 3430 Administrador
Alicia Rodríguez (93581) 4044 Secretària  (escola.doctorat@uab.cat)
alicia.rodriguez@uab.cat
 
Unitat Tècnica de Doctorat  
Cap: Carme Tost (93581) 3000 carme.tost@uab.cat
  Afers acadèmics
  Responsable: Marta Figuerola (93581) 4444 marta.figuerola@uab.cat
  Cristina Espín (93581) 4444 cristina.espin@uab.cat
  Carol Ahufinger (93581) 8269 carolina.ahufinger@uab.cat
  Loli Moreno (93581) 3129 dolors.moreno@uab.cat
ed.certificats@uab.cat
  Josep Padreny (93581) 8269 josep.padreny@uab.cat
ed.matricula@uab.cat
  Emma Puig   emma.puig@uab.cat
  Esther Rodríguez (93581) 4063 esther.rodriguez@uab.cat
  Admissions: Montse Soto (93581) 4327 montse.soto@uab.cat
ed.admissions@uab.cat
  Gestió de comissions de l'Escola de Doctorat (Junta Permanent, Comissió de Doctorat, etc.)
  Eva Humet (93581) 4211 ed.comissions@uab.cat
ed.cotutela@uab.cat
  Plans docents
  Cristina Espín (93581) 4444 ed.pla.docent@uab.cat
  Tesis
  Ana Guirado (93581) 4211 tesis@uab.cat
  Sara Rueda (93581) 4211 tesis@uab.cat
  Esperança Ramírez (93581) 4211 tesis@uab.cat
ed.intranet@uab.cat
  Títols
  Alicia Izquierdo (93581) 8269 ed.titols@uab.cat
 
Gestió Econòmica de l'Administració  
Gestor econòmic: Mario Jiménez (93586) 8487 ed.economia@uab.cat
 

Si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms.