Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Contacte i horaris de l'Escola de Doctorat

Atenció a l'Usuari

1. Contacte amb l'Escola de Doctorat

Atenció presencial a les persones usuàries a l'Escola de Doctorat: Es podrà demanar cita per a una gestió presencial seguint aquest enllaç per als temes següents:

  • Recollida de títol de Doctor o títols propis de doctorat
  • Compulsa de passaports per sol·licitar el títol
  • Lliurament a l'Escola de la documentació d'accés (títols i certificats) per als estudiants de doctorat de primer any (o d'altres anys)

Per a la resta de temes, cal que t'adrecis a les adreces institucionals o bé als telèfons corresponents (horari d'atenció telefònica: de 10.00 a 13.00 hores).

Per tal de millorar l'eficiència, et demanem que ens enviïs un únic correu electrònic amb la consulta/dubte... Et respondrem el més aviat possible.
Des de l'escola es respondran tots els correus electrònics per ordre d'arribada, tret que s'hagin de fer consultes amb altres unitats de la UAB. Es recomana enviar només un únic correu electrònic per a la gestió i únicament a l'adreça específica de la consulta. Recordeu que en el missatge cal indicar el nom, cognoms i NIU/NIA de l'estudiant.

 

Informació de contacte
Gestions Correu electrònic Telèfon
Accés ed.admissions@uab.cat 935814327
Matrícula (matrícula, pagaments...) ed.matricula@uab.cat 935868269
Seguiments (actes de seguiment i pròrrogues dels estudis de doctorat) ed.seguiments@uab.cat 935868269
Expedients (baixes, canvis de directors/tutor, canvis de règim de permanència, modificacions de dades personals) ed.expedients@uab.cat 935868269
Títols ed.titols@uab.cat 935813129
Títols propis ed.certificats@uab.cat 626309489
Tesis (consultes generals, consultes de membres de tribunal, Mencions internacionals, etc.) tesis@uab.cat 935814211
Fitxa de defensa de tesi ed.fitxa.defensa@uab.cat 935814211
Documentació posterior a la defensa de tesis ed.documentacio.defenses@uab.cat 935814211
Certificats (peticions de certificats dels estudis de doctorat, d'homologacions dels estudis UAB a l'estranger...) ed.certificats@uab.cat 660999992
Incidències informàtiques (Sigma, incidències, alta directors/tutor externs a Sigma) ed.intranet@uab.cat 935813836
Cotuteles (sol·licituds) ed.cotutela@uab.cat 935811255
Doctorat industrial (sol·licituds) doctorat.industrial@uab.cat 935811255
Erasmus ed.mobilitat@uab.cat 935868269
Pla docent ed.pla.docent@uab.cat 935814830
Comissions (gestions amb la Junta Permanent, Comissió de Doctorat) ed.comissions@uab.cat 935811255
Gestora de Qualitat ed.qualitat@uab.cat 935814830
Gestora Acadèmica   935814444
Cap de la Unitat Tècnica   935813000
Gestor Econòmic ed.economia@uab.cat 935868487
Direcció (Secretaria de la Direcció de l'Escola de Doctorat) escola.doctorat@uab.cat 935814044
Directora de l'Escola directora.doctorat@uab.cat 935868553
Administrador   639157298

2. Contacte amb programes de doctorat

Consulta aquí les adreces institucionals per contactar amb cadascun dels programes de doctorat.

 

També hem preparat unes preguntes freqüents per facilitar-te l'obtenció de respostes a les consultes més comuns. Les trobaràs al final de cada apartat del nostre web.

 

Tens dubtes?

A la web trobaràs informació exhaustiva sobre

A més, a les fitxes dels doctorats, trobaràs informació específica de cada programa.