Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

L'equip de l'Escola de Doctorat

L'equip de l'Escola de Doctorat

Direcció  
Inma Ponte (93586) 8553 Directora de l'Escola de Doctorat
Manel Ebri (93581) 3430 Administrador
Isabel Sempere (93581) 4044 Secretària  (escola.doctorat@uab.cat)
isabel.sempere@uab.cat
 
Unitat Tècnica de Doctorat  
Cap: Carme Tost (93581) 3000 carme.tost@uab.cat
  Afers acadèmics
  Responsable: Marta Figuerola (93581) 4444 marta.figuerola@uab.cat
  Carol Ahufinger (93586) 8269 carolina.ahufinger@uab.cat
  Dolors Moreno (93581) 3129 dolors.moreno@uab.cat
ed.certificats@uab.cat
  Josep Padreny (93586) 8269 josep.padreny@uab.cat
ed.matricula@uab.cat
  Jèssica Nebot (93581) 3129 jessica.nebot@uab.cat
       
  Admissions: Montse Soto (93581) 4327 montse.soto@uab.cat
ed.admissions@uab.cat
  Eva Humet (93581) 1255 ed.comissions@uab.cat
ed.cotutela@uab.cat
  Gestora de Qualitat Plans Docents
  Cristina Espín (93581) 4830 ed.qualitat@uab.cat
ed.pla.docent@uab.cat
  Esther Rodríguez (93586) 8269 esther.rodriguez@uab.cat
  Tesis
  Emma Puig (93581) 4211 ed.documentacio.defenses@uab.cat
  Ana Guirado (93581) 4211 ed.fitxa.defensa@uab.cat
  Raquel Lozano (93581) 4211 raquel.lozano@uab.cat
  Sara Rueda (93581) 3836 tesis@uab.cat
  Títols
  Alicia Izquierdo (93581) 3129 ed.titols@uab.cat
 
Gestió Econòmica de l'Administració  
Gestor econòmic: Mario Jiménez (93586) 8487 ed.economia@uab.cat
 
Activitats transversals  
Marta López   ed.transversals@uab.cat
 

Si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms.