Formació

Preus especials i descomptes

Consulta tots els preus especials i descomptes a la fitxa web de cada programa

Aquests són els descomptes de què et pots beneficiar durant el curs 2022/2023 en tots els nostres màsters propis i postgraus.

Bonificacions per matrícula i per pagament*:

  • 10% de descompte per matrícula avançada, fins a 4 setmanes abans de l'inici del programa (ampliables fins a 8 en funció dels períodes de vacances). 
  • 3% de descompte pel pagament complet de l'import de matrícula en el moment de fer-la,en el cas de programes que permeten el pagament fraccionat. 

*Aquests descomptes són acumulables

Preus especials per a titulats de l'Escola FUAB Formació**:

  • Preus especials per als Alumni UAB equivalent  al 5% de descompte .
  • Preus especials per als titulats de grau, màster i postgrau de les escoles de la FUAB equivalent al 5% de descompte .
  • Preus especials als qui, havent completat un curs que constitueix un mòdul d'un programa de postgrau o màster propi, es matriculen dels crèdits restants per completar-lo equivalent al 5% de descompte.
  • Preus especials per als titulats d'un curs d'especialització de les escoles de FUAB equivalent al 3% de descompte.

**Aquests descomptes no són en cap cas acumulables entre ells (en cas de pertànyer a més d'un d'aquests col·lectius, hauràs de triar-ne un) i només són aplicables a crèdits en primera matrícula.