La UAB participa a la XVI Trobada de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat per a l'excel.lència universitària (RUIGEU) i a la II Trobada de la Xarxa d'Universitats per a la Diversitat (RUD)

XVI Trobada d'Unitats d'Igualtat

L’Observatori per a la Igualtat de la UAB ha participat a la XVI Trobada de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat per a l’excel·lència universitària a la Universitat de Valladolid, els dies 1 i 2 de juny de 2023 i ha representat a la UAB a la II Trobada de la Xarxa d’Universitats per a la Diversitat celebrada a Madrid els dies 26 i 27 de juny de 2023.

08/04/2019

L’Observatori per a la Igualtat va participar representant a la UAB en la trobada realitzada a la Universitat de Valladolid els dies 1 i 2 de juny de 2023, on es van reunir les Unitats d’Igualtat de les universitats de l’estat espanyol per treballar de forma col·lectiva en matèria d’igualtat de gènere.

El Palau de Congressos Conde Ansúrez va acollir la XVI Trobada de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat per a la docència Universitària (RUIGEU), una jornada on van haver-hi diverses propostes i ponències amb la intenció de visibilitzar el treball de la comunitat universitària i treballar en polítiques comunes i llaços que contribueixen a lluitar contra la discriminació. Maria Prats Ferret, la directora de l’Observatori per a la Igualtat, va presentar la ponència La experiencia de la UAB en la implantación de los estudios de genero”, a la sessió sobre la LOSU i les implicacions per a la universitat en l’àmbit dels estudis de gènere.

L’Observatori per a la Igualtat també va representar a la UAB a II Trobada la Xarxa d’Universitats per la Diversitat (RUD) realitzada a Madrid els dies 26 i 27 de juny de 2023, coorganitzada per les universitats Autónoma de Madrid i Rey Juan Carlos.  Aquesta trobada va reunir quaranta universitats espanyoles que treballen en comú noves propostes per afrontar les activitats universitàries de forma transversal, tenint en compte els drets LGTBI, de les persones racialitzades i de les persones amb diversitats funcionals o cognitives.

En el marc de la mateixa trobada  es van reunir amb associacions i entitats de l’àmbit LGBTI. Durant l’esdeveniment, es va reflexionar sobre les casuístiques en matèria d’igualtat i diversitat en cada universitat i es van posar en comú propostes per estudiar els nous marcs legislatius sobre universitats i diversitats.

Fruit de la trobada s’ha signat un manifest per fomentar a les universitats el coneixement de la realitat de les persones LGTBI+, de les persones racialitzades i de les persones amb diversitats funcionals i cognitives, així com de la sensibilització través de campanyes que posin èmfasi a la lluita contra la LGTBIfòbia, el racisme, l’antigitanisme i el capacitisme.

Més informació sobre la RUD i el seu manifest: https://www.uam.es/uam/unidad-equidad-social/manifiesto-rud-dia-orgullo-2023