L'IRTA i l'empresa Globaldena Aux desenvolupen un armari que inactiva el SARS-CoV-2 present als teixits

L'IRTA i l'empresa Globaldena Aux SL desenvolupen un armari que inactiva el SARS-CoV-2

Es tracta del primer armari generador d'ozó, dissenyat amb un autoservei desinfectant per a peces de roba i calçat. Els resultats preliminars, realitzats a la Unitat d'Alta Biocontenció de l'IRTA-CReSA, demostren que l’armari inactiva el SARS-CoV-2 de les superfícies tèxtils amb un 99,9% d’eficàcia.

02/12/2020

Arran de la pandèmia de la COVID-19 s'han realitzat diversos estudis a nivell mundial per inactivar el SARS-CoV-2 en superfícies i materials utilitzant diferents tecnologies. L’enginyer J.A.G.G., de l’empresa canària Globaldena Aux S.L., ha desenvolupat i patentat un armari que, combinant ozó i llum ultraviolada, és capaç d’inactivar el SARS-CoV-2 present a la roba. La validació del sistema s’ha realitzat mitjançant un estudi a les instal·lacions de la Unitat d’Alta Biocontenció del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i reafirma que l’ozó és efectiu com a agent d’inactivació del coronavirus.

De forma natural i en un ambient comú com pot ser un magatzem, una oficina o una botiga, quan el SARS-CoV-2 entra en contacte amb una superfície porosa com la tèxtil, va perdent la capacitat infectiva progressivament en un període d’hores o pocs dies. En aquest estudi es demostra que utilitzant l’armari "Ecozono" es pot accelerar la inactivació de virus gràcies a la combinació de 40 minuts d'exposició de la roba, la inactivació natural del virus i la disposició de les peces dins de l’armari. Les peces han d'estar preferiblement penjades, d’aquesta manera l’ozó penetra millor en el teixit i la inactivació és més eficaç.

Aquest sistema suposaria un avantatge en la gestió de materials tèxtils en botigues de roba i altres establiments perquè permetria estalviar temps en les rotacions ràpides de les peces. En el cas que una persona infectada amb SARS-CoV-2, ja sigui amb els primers símptomes o totalment asimptomàtica, entri en una botiga i es provi roba, hi ha un risc que el coronavirus quedi en les peces. Aquest tractament d’ozó permetria accelerar el procés d'inactivació del virus una vegada que les peces han estat provades. No seria necessari realitzar una quarantena de la roba ni la desinfecció manual.

Es tracta d’un tractament estandarditzat i d’ús senzill. "Tot i que la inactivació no és total, arriba a assolir el 99,98% de reducció de la càrrega viral, això significa que es redueix molt considerablement la capacitat de transmissió de SARS-CoV-2 a través de la peça, que pot ser manipulada amb seguretat i tranquil·litat", afegeix Cristina Lorca, directora de l’estudi a l’IRTA-CReSA.

Funcionament de l'armari
"Ecozono" és un armari (60,5x80x184 cm) d’autoservei desinfectant per a peces de roba, calçat o altres materials tèxtils. El seu funcionament consta de tres fases, en la primera es genera ozó mitjançant llum UV fins que s’aconsegueix una concentració saturant dins de l’armari. En la segona fase, circula l’aire saturat d’ozó a través d’un ventilador, que permet una distribució correcta i una acció desinfectant sobre els elements presents a dins de l’armari. En la tercera fase, l’aire ric en ozó circula a través del neutralitzador per ajudar a la seva degradació, de manera que es pugui obrir l’armari de forma segura per a l’usuari. La tecnologia de l’armari "Ecozono" ja està disponible per fabricar a demanda de l’empresa Globaldena Aux SL.

 

Notícies relacionades

Nous avenços en la detecció de biaixos als algoritmes de reconeixement facial

Nous avenços en la detecció de biaixos als algoritmes de reconeixement facial

Un equip del Centre de Visió per Computador i de la Universitat de Barcelona ha avaluat la precisió i els biaixos de gènere i color de pell dels algoritmes de reconeixement facial automàtics. Tot i que les millors solucions superen el 99.9% de precisió, s'han detectat grups que mostren taxes més altes de falsos positius o falsos negatius.

Totes les notícies