Es presenta l'"Explorador Social", un retrat de la societat a través de mapes i infografies

MapaBCNPoblacio
Població estrangera de la ciutat de Barcelona. (Explorador Social).

Dirigida a la comunitat educativa i científica, administracions, empreses, mitjans de comunicació i públic en general, la nova plataforma digital Explorador Social, que ha desenvolupat el CED, a la UAB, conté més de 1.470 variables organitzades en 140 categories que exploren la realitat espanyola, amb gran detall territorial i en les seves característiques demogràfiques, socials, econòmiques, polítiques i mediambientals, entre d'altres.

27/04/2021

"És una infraestructura de dades adreçada a tot el públic per a explorar la realitat i el canvi social de la població espanyola mitjançant la cartografia i la quantificació estadística", explica Albert Esteve.

El Centre d'Estudis Demogràfics (CED), a la UAB, presenta l'Explorador Social, una plataforma digital oberta al públic de facil utilització per a l'exploració de les característiques de la població espanyola i la creació de mapes i infografies. La presentació es fa a través d'un article que s'acaba de publicar a la revista divulgativa Perspectives Demogràfiques, titulat "Explorardor Social: la dada feta realitat".

Després de dos anys de treball en la recopilació i harmonització de dades, s'ha desenvolupat aquesta eina, que, en definitiva, "és una infraestructura de dades per a explorar la realitat i el canvi social de la població espanyola mitjançant la cartografia i la quantificació estadística", explica Albert Esteve, director del CED i responsable de el projecte, juntament amb la investigadora del mateix centre, Pilar Zueras. "Recopilem, harmonitzem i difonem dades geo-referenciades presents i històriques sobre diferents temàtiques", afegeix Esteve.

Una eina que ve a omplir un buit existent

Aquesta eina ve a omplir un buit existent a Espanya davant la dispersió de dades, diversitat de formats i de modalitats d'accés que es publiquen regularment des de les administracions públiques. Fins al moment no hi ha cap plataforma d'aquesta magnitud i característiques.

La nova plataforma permet visualitzar en mapes interactius dades municipals i d'altres nivells territorials, crear els propis mapes de forma fàcil i intuïtiva, personalitzant la seva visualització, alhora que permet descarregar-los, compartir-los i crear presentacions. També és possible descarregar les dades harmonitzades.

Actualment, conté més de 1.470 variables organitzades en 140 categories, disponibles a diferents escales (autonòmica, provincial, i municipal, entre d'altres) i utilitza el mapa com a principal via d'accés a les dades. Les persones usuàries poden visualitzar les dades a diferents escales i saltar d'una a una altra amb un simple clic i poden compartir els seus cartografies a les xarxes socials. A més, poden seleccionar la tipologia de mapa (ex. trames, símbols, densitat), modificar la llegenda i les trames, colors i altres aspectes gràfics de la presentació. També és possible descarregar les dades en format de taules.

Un disseny amigable

El seu disseny amigable fa que aquesta eina sigui molt útil per a la comunitat educativa i científica, l'administració pública, el sector privat, els mitjans de comunicació i el públic en general. És d'accés lliure i la difusió del seu contingut només requereix la cita adequada de la font. Les persones usuàries poden registrar-se gratuïtament, el que li permet accedir a funcions addicionals i així aconseguir una major personalització de l'accés a l'Explorador Social i la producció de visualitzacions.

L'"Explorador Social" és la implementació i adaptació per a Espanya de la plataforma Social Explorer dels Estats Units d'Amèrica. El CED és responsable de la recopilació, harmonització i difusió dels continguts, i Social Explorer Inc. de l'manteniment i de les millores en el programari. S'ha creat gràcies a l'impuls de la Fundació "la Caixa".

La base de dades està en contínua evolució, a mesura que augmenta i es diversifica el seu contingut. Les dades recopilades són d'accés públic, oficials i són contrastables provinents de fonts com l'Instituto Nacional de Estadísticas i altres organismes oficials.