El projecte per detectar i mitigar l'estrès posttraumàtic en personal sanitari exposat a la Covid-19 inicia la segona fase

Estudi estrès posttraumàtic santiaris covid-19

El projecte ES3-PT, liderat per la UAB i finançat pel fondo Supera, ha començat ja la validació de les eines desenvolupades per detectar el nivell d’afectació de l’estrès en els professionals de salut altament exposats al SARS-CoV 2 i ha posat ja en marxa l’estudi de teràpies no invasives per millorar el benestar físic i emocional de les persones afectades. 

13/05/2021

El projecte ES3-PT (d’Estrès Posttraumàtic), liderat pel liderat per Jordi Aguiló, investigador del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de la UAB i del CIBER-BBN (Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina), es va posar en marxa el mes de juliol passat. El seu objectiu és desenvolupar una metodologia, a partir d’eines de mesura pròpies i adaptades, per detectar precoçment els símptomes d’estrès en els professionals de salut més directament involucrats en el tractament de pacients amb Covid-19 (personal d’infermeria, metges i auxiliars mèdics), i establir teràpies no invasives per evitar o atenuar l’aparició de trastorns mentals més greus, com l’estrès posttraumàtic o depressions majors. 

La primera etapa del projecte ja ha finalitzat. En col·laboració amb l’Hospital Clínic i l’Hospital del Mar han estudiat més d’un centenar de participants, en els quals han mesurat variables psicomètriques, cognitives i electrofisiològiques a partir de qüestionaris estàndards i d’eines pròpies, com una aplicació informàtica i una polsera (wearable).  

Ara, Aguiló i el seu equip han començat la segona fase, en què un equip del Servei de Psiquiatria del Hospital Clínico de Zaragoza repetirà l’estudi de la primera fase per confirmar la validesa de les eines emprades i els resultats obtinguts.  

“Les dades preliminars apunten que més d’un 70% dels partcipants tenia símptomes d’ansietat, prop d’un 15% risc de desenvolupar depressió major i un 20% estrès posttraumàtic, però només un 15% ha demanat ajut psicològic. També que moltes del 40% de les baixes preventives dels professionals van ser per contacte amb una persona positiva de Covid-19, i no tant per desordre mental. Són, però, xifres provisionals que l’estudi de Saragossa ens ajudarà a revisar o validar amb major precisió”, assenyala l’investigador. 

Teràpies no invasives: activitat física i biofeedback 

Alhora, el projecte ha posat en marxa l’aplicació de dues teràpies no invasives dirigides als sanitaris participants en el projecte. D’una banda, un protocol de cinc sessions basades en biofeedback, una tècnica per treballar el sistema respiratori i el ritme cardíac mitjançant d’eines de mesura i un protocol preestablert per aprendre a controlar aquests funcions. De l’altra, un programa de 16 sessions d’entrenament global d’activitat física, desenvolupat junt amb la Fundació Claror. En finalitzar ambdues accions, els investigadors avaluaran el seu impacte entre els participants.

L’ES3-PT es duu a terme amb el suport de Banco Santander, a través de Santander Universitats, en col·laboració amb Crue Universitats Espanyoles i el Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC). Els resultats definitius del projecte es presentaran el proper estiu.