El projecte guanyador del Generació d'Idees obté una beca de "la Caixa"

El projecte guanyador del Generació d'Idees obté una beca de la Caixa
L'investigador de l'Institut de Neurociències de la UAB Albert Quintana ha rebut una beca del programa CaixaImpulse per un projecte que també va ser el guanyador de la darrera edició del Programa Generació d'Idees del Parc de Recerca UAB.

20/09/2019

La novena edició del Generació d'Idees, un programa d'emprenedoria dirigit al personal investigador i doctorand, va estar dedicada a la biotecnologia industrial i biomedicina. Al concurs final del programa es va premiar el projecte de l’Albert Quintana per ser el que presentava una solució més innovadora, un projecte que ara també ha estat finançat per la fundació bancària "la Caixa".

L’objectiu de les beques CaixaImpulse és traslladar els resultats de la recerca biomèdica a la societat. Aquest any s’han concedit 21 ajuts per a projectes innovadors de centres de tota la Unió Europea.

L'investigador del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia de la UAB, adscrit a l'Institut de Neurociències de la UAB, rebrà entre 70.000 i 100.000 euros, a definir després de la primera etapa, per al desenvolupament del projecte MitoCBD: Cannabidiol for mitochondrial disease.

La seva recerca se centra en la malaltia mitocondrial, un conjunt de dèficits en la funció mitocondrial que provoca patologies debilitants i generalment fatals, que pateix 1 de cada 5.000 persones. Es tracta de malalties neuromusculars que afecten sobretot als nens i que provoquen errors multiorgànics severs i la mort. No hi ha cura per a la malaltia mitocondrial, i els tractaments existents són poc efectius. Els tractaments actuals es limiten a cures pal·liatives i vitamines o altres suplements sense evidències clares de la seva eficàcia.

Recentment s'ha posat de manifest que l'administració diària de cannabidiol (CBD), un medicament extret de la planta del cànnabis, restaura els dèficits i allarga l'esperança de vida en un model in vivo de malaltia mitocondrial. És important tenir en compte que el CBD és neuroprotector, antiinflamatori, segur i no té propietats psicoactives, i ja ha estat aprovat per la Food and Drug Administration, que ha assenyalat el prometedor potencial del medicament com a tractament de la malaltia mitocondrial.

Així doncs, el MitoCBD pretén demostrar encara més l'augment de l'efectivitat del CBD en comparació amb altres opcions disponibles, generant més dades en models preclínics de malaltia mitocondrial, amb l'objectiu primordial d'aconseguir un tractament molt necessari per a aquestes devastadores malalties rares.