El Parc de Recerca UAB impulsa la col·laboració amb el teixit empresarial amb la creació d'un col·lectiu d'empreses

Representants del Col·lectiu d'empreses de la UAB

El Col·lectiu d’Empreses UAB està format actualment per 13 empreses i pretén ser un espai de diàleg entre la Universitat i el sector empresarial.

01/02/2024

El Parc de Recerca UAB ha constituït el Col·lectiu d’Empreses UAB per tal d’impulsar la col·laboració de les empreses del territori amb la Universitat, a través d’una relació més àgil i estreta, i millorar així la transferència de coneixement cap a la societat. Es tracta d’un espai de connexió per donar resposta als reptes i necessitats de les empreses en tres àrees clau per a la innovació: la recerca, el talent i la connexió amb el territori.

"La relació entre la universitat i el teixit empresarial és imprescindible per crear un entorn innovador. Volem reforçar el diàleg entre els agents de l’ecosistema català d’R+D+I, consolidant la UAB com un pol de coneixement i reforçant el paper capdavanter de Catalunya en ciència i innovació. Amb el Col·lectiu d’Empreses pretenem acostar-nos a les empreses i entendre les seves necessitats de prop. I és que la importància d'aquesta col·laboració no és només per desenvolupar i aplicar la investigació universitària, sinó per crear col·laboracions a llarg termini i donar resposta a les necessitats de talent i innovació de les empreses amb les capacitats de la Universitat", destaca Javier Lafuente, rector de la UAB.

Avui dia formen part del Col·lectiu 13 empreses de diversos sectors, com el farmacèutic, el mediambiental, el gran consum o la mobilitat: Esteve, Roche, Sener, Idneo, TMB, Ocado Technology, Veolia, Interrol, Tradebe, Wordline, Acciona, Condis i Lidl.

Aquestes empreses participen en trobades amb el rector i la vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria de la UAB, i en esdeveniments específics per fomentar el contacte amb personal investigador de la Universitat. A més, gaudeixen d’un acompanyament personalitzat per accedir a experts, coneixement, serveis cientificotècnics i infraestructures de recerca del campus, i suport per trobar talent. Des de la creació del Col·lectiu s'han recollit 18 reptes d'innovació i s'han identificat 14 grups de recerca de la UAB amb els quals poder col·laborar.