Missatge de la degana

En nom de l’equip de deganat, del conjunt del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis que conformen la nostra petita comunitat universitària us donem la benvinguda a aquesta Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.

La nostra Facultat és l’única del seu caràcter del sistema universitari català, i va ser la segona en crear-se a l’Estat espanyol, ja fa més de trenta anys, el 1986. Durant aquest temps, i en unes condicions moltes vegades adverses, la Facultat ha anat creixent fins a conformar un programa formatiu molt complet i atractiu. Actualment la Facultat ofereix 3 títols de Grau (Sociologia, Ciència Política i Gestió Pública i a partir del curs 2018-2019 Relacions Internacionals) i 3 dobles graus (Estadística Aplicada + Sociologia, Ciència Política i Gestió Pública + Dret, i Sociologia + Ciència Política i Gestió Pública). A més, la Facultat participa en altres graus interfacultatius de nova creació: Grau en Gènere, i Grau en History, Politics and Economics (HPE), a part del Grau en Filosofia, Política i Economia impartit en el marc de l’Aliança de les 4 Universitats (UAB, UAM, UPF i Carlos III). A tot això hem d’afegir 5 Màsters i 2 programes de Doctorat.

La renovació de l’oferta docent ha anat acompanyada d’un fort compromís amb la Universitat pública de qualitat reconegut per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya–AQU (vegeu-ne l’últim informe), que ha atorgat a totes les seves titulacions de Grau i Màster la qualificació d’excel·lència. Aquesta és una situació inèdita en el nostre entorn acadèmic. Això ha estat possible gràcies al treball conjunt del personal tècnic, professorat i alumnat.

Des d’aquestes titulacions expliquem en les nostres aules tot allò que considerem necessari per a entendre la política i la societat en un món cada vegada més complex i que necessita de professionals ben formats per a fer diagnòstics encertats i ajudar a elaborar polítiques que facin avançar la nostra societat des d’una visió crítica.

La investigació duta a terme per les investigadores i investigadors associats a la nostra Facultat és considerada capdavantera en les diferents àrees en què es desenvolupa. Participem en nombrosos projectes de recerca de convocatòries competitives nacionals i internacionals, i els resultats es difonen a través de múltiples vies (Congressos, publicacions). Aquest coneixement nodreix i enriqueix la formació que rebreu en aquesta Facultat.

L’aposta per a la internacionalització ha estat clara en aquests anys: estades d’intercanvis de l’alumnat, el professorat i el personal administració i serveis a l’exterior; acollida de les contraparts procedents d’altres països que ens escullen; convenis amb centres de contrastada qualitat educativa a Europa i al món; recerca conjunta amb equips d’investigació plurinacionals. Tot això, més d’altres instruments de col·laboració interuniversitària, ens han permès mantenir una molt àmplia xarxa de contactes internacionals i un teixit molt ric d’intercanvi. La introducció de l’anglès en la docència que s’imparteix en les nostres aules mostra aquesta voluntat d’obertura al món.

El nostre propòsit és atorgar una forta orientació professional als nostres estudis, i que les i els estudiants adquireixin les competències professionals necessàries per a una incorporació exitosa al mercat laboral. Treballem per a mantenir un catàleg de pràctiques professionals ampli i variat, i col·laborem de forma estreta amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB. Les dades ofertes per les enquestes de l’AQU testimonien un percentatge important dels nostres graduats i graduades que aconsegueix el seu primer lloc de treball al poc temps de finalitzar els seus estudis i en camps relacionats amb les matèries que s’imparteixen a la Facultat. Des d’aquí hem format a nombrosos professionals que avui en dia ocupen llocs clau en sectors molt diversos.

En aquesta pàgina web trobareu tota la informació acadèmica necessària per a un primer contacte amb la Facultat. Consulteu-la amb deteniment i curiositat. El Butlletí de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia o els comptes de Facebook o Twitter us ajudaran a mantenir-vos informats.

Us desitgem una molt bona estada a la nostra Facultat, que volem que esdevingui també casa vostra. Teniu per endavant anys fonamentals en les vostres vides que volem que aprofiteu al màxim i que deixeu la vostra empremta en aquesta Facultat que construïm cada dia entre tothom.

Laura Feliu
Degana