Els estudiants

Associacions d'estudiants

Són els òrgans de participació dels estudiants al centre:

Associació d'Estudiants de Biologia (AEB): Neix amb la voluntat que tots els alumnes de la titulació puguin proposar activitats i projectes relacionats amb els estudis de Biologia. S'organitzen activitats d'informació acadèmica, de tipus didàctic (cicles de conferències, sortides de camp, cursos d'interès, concursos fotogràfics,...), i esdeveniments lúdics.

Per contactar, adreceu-vos a l'e-mail: aeb@uab.cat

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS): És una associació d'estudiants universitaris, de caire social, científic i cultural, prestadora de serveis a la joventut i creada en el si de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB) i de la Societat Andorrana de Ciències (SAC). S'articula en Seccions Territorials, Seccions Acadèmiques i Grups de Treball.

E-mail: aecs@acmcb.es, web: www.aecs.org.

 

Edifici d'Estudiants

És l'espai físic de trobada dels col·lectius i dels serveis per a estudiants, tan socials com culturals. L'edifici disposa de locals per col·lectius, sala d'actes, teatre, cinema, una sala d'assaig, sales de reunió i una sala d'informàtica per a col·lectius.

A l'Edifici hi podeu trobar, entre altres, els col·lectius: Associació de Biotecnòlegs de Catalunya (ASBTEC), Alternativa Estel (AE), Club Alpí Universitari (CAU), Associació Prodisminuïts de la UAB (ADUAB), Erasmus & International Student Network (EISN Barcelona), Joves per l'Alliberament Lèsbic i Gai (JALG) i la Coordinadora d'estudiants dels Països Catalans(CEPC).

I si teniu alguna iniciativa individual, una consulta pedagògica o sobre normatives, podeu posar-vos en contacte amb el programa de Suport a Projectes (projectes.estudiants@uab.cat), amb la Unitat d'Assessorament Psicopedagògica (uap@uab.cat) o amb el programa d'Assessorament a Estudiants (assessorament.estudiants@uab.cat).

Per qualsevol altre informació, poseu-vos en contacte amb el Punt de Serveis de l'Edifici d'Estudiants per telèfon: 93 581 10 21, per correu electrònic: punt.serveis@uab.cat, o a través del web.

 

Òrgans de Representació


En construcció.