Col·legis professionals

Col·legis professionals

En aquest apartat podeu trobar les principals associacions professionals que poden ser d'utilitat tant als futurs titulats, com a aquells professionals que necessitin accedir a les associacions que els representen.

Col·legi de Periodistes de Catalunya

Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya