Actualitat

IMG_web

Activació de serveis

Els pròxims dies s’aniran recuperant diferents serveis: els autoserveis de SIGMA o la seu electrònica.

IMG_canvicontrasenya

Videotutorial correu @autonoma i canvi de la paraula de pas

Recordeu que l'adreça institucional de l'alumnat és @autonoma. En aquest tutorial tenim informació de  de com accedir al mail @autonoma, i com canviar la paraula de pas si teniu problemes per accedir al compte de correu institucional. 

Agenda

Veure tota l'agenda

Avisos

CONVENIS DE PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS CURS 2021-22 (2n SEMESTRE)

[10/01/2022 - 31/03/2022]

La gestió acadèmica de la facultat de Psicologia està preparant els convenis de pràctiques externes curriculars del segon semestre. 

A mesura que estiguin fets, la gestió acadèmica enviarà un correu avisant a l'alumnat perquè els puguin anar a recollir presencialment dins de l'horari d'atenció. 

Actualització del llistat de destinacions Erasmus+

[22/12/2021 - 24/01/2022]

En data d’avui, 22 de desembre 2021, s’ha actualitzat el llistat de les destinacions Erasmus+ de la Facultat de Psicologia per la propera convocatòria 2022-23. S’han afegit noves destinacions i s’han modificat algunes places. El podeu consultar aquí.

Comunicació impossibilitat de seguiment de la docència vinculat al COVID

[27/09/2021]

L’alumnat de la Facultat de Psicologia (grau o màster oficial) en situació d'impossiblitat de seguir l’activitat acadèmica durant el curs 2021/22 per raons vinculades a la COVID-19, que tingui necessitat de sol·licitar adaptació de les activitats docents/avaluatives previstes, prèvia comunicació a la coordinació de titulació corresponent, el deganat li facilitarà el formulari a omplir, tot aportant la documentació acreditativa de la situació.

Veure més avisos
Eleccions a la Junta de Facultat

Més informació UAB