Treball de final de grau

El Treball de Final de Grau, assignatura obligatòria dels plans d'estudi de Grau, és un treball orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. La seva matrícula es pot formalitzar juntament amb la resta d'assignatures o mòduls de la titulació, dins dels terminis fixats a tal efecte al calendari acadèmic.

El Treball de Final de Grau es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma a partir d'una temàtica pactada amb el professorat encarregat de supervisar i avaluar la seva realització.

Psicologia: Joel Feliu - joel.feliu@uab.cat

Logopèdia: Olga Soler - olga.soler@uab.cat

La sol·licitud es fa Online i NO s'ha d'imprimir ni presentar a la Gestió Acadèmica. Cada grau tindrà el seu formulari on-line.

E-formulari TFG Psicologia (1a ronda)

E-formulari TFG Logopèdia (1a ronda)

E-formulari TFG Psicologia (2a sol·licitud/ 2a ronda)

E-formulari TFG Logopèdia (2a sol·licitud/ 2a ronda)

Un cop fetes les sol·licituds per part de l'alumnat, l'equip coordinador del Treball Final de Grau adjudicarà la plaça a cada estudiant, seguint els següents criteris de priorització, sempre i quan s'hagi tramitat la sol·licitud dins del termini establert:

  • Es començarà adjudicant les places a aquells estudiants que estiguin matriculats dels últims 60 crèdits de Grau.
  • Un cop fetes aquestes adjudicacions, si encara hi ha oferta, es procedirà a adjudicar les places a l'alumnat restant
  • La priorització de places es realitzarà en tots els casos a partir de la mitjana de la qualificació de l'expedient acadèmic del estudiant.

Entre el 14 i el 15 de setembre de 2021, és el termini perquè els estudiants amb 60 o menys crèdits per finalitzar els estudis puguin escollir i sol·licitar, dins de l'oferta publicada, el Treball Final de Grau que desitgin desenvolupar durant el curs acadèmic 2021-2022.

L'alumnat amb més de 60 crèdits per finalitzar els seus estudis hauran de sol·licitar el Treball de Final de Grau entre el 28 i el 29 de setembre de 2021.

Sessió informativa: 20 de setembre de 2021, PRESENCIAL

  • Grau en Logopèdia: P-06
  • Grau en Psicologia: Auditori 

Publicació de la Resolució provisional del TFG 1a Ronda: 27 de setembre 2021

Publicació de la Resolució final del TFG (1a i 2ona Ronda): 4 d'octubre de 2021

- Adjudicacions Finals TFG Logopèdia

- Adjudicacions finals TFG Psicologia

Calendari del Treball de Fi de Grau (PDF, )

El 23 de juliol de 2021 es publicat tota la oferta del curs.

El 27 de setembre de 2021 es publica l'oferta de 2a ronda.


Oferta TFG Logopèdia curs 2021-2022
Oferta TFG Psicologia curs 2021-2022

Manual TFG Logopèdia i Psicologia curs 2021-2022

 

Et proposem 4 maneres per posar especialment en valor el teu TFG:

Fes un TFG en ApS!

Si vols que el teu treball tingui una aplicació real i no es quedi només en un paper, si tens inquietuds socials, si participes en algun espai, moviment o entitat social o ambiental o si vols lligar els teus estudis amb la teva activitat fora de la Universitat, aquesta pot ser una bona modalitat per a tu! L’Aprenentatge Servei o ApS és una metodologia d’aprenentatge en la qual l’estudiant, alhora que aprèn, fa un servei a la comunitat. En aquesta modalitat de TFG, la proposta de projecte partirà de les necessitats reals d’una entitat social o ambiental o d’una institució pública amb la qual et coordinaràs per desenvolupar el projecte (sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a). Tens dues opcions:

a) Busca i proposa una entitat, directament a un/a tutor/a, o omple aquest formulari per tal que t’orientin des de l’Oficina ApS. Pensa que pots fer propostes per al teu poble, comarca, barri o ciutat. I si ja milites o formes part d’algun col·lectiu organitzat en el qual creus que pot ser interessant fer el TFG, anima’t.

b) Pregunta a la representant ApS de la teva facultat JoseLuis.Lalueza@uab.cat  i Silvia.Edo@uab.cat quins tutors i tutores incorporen l’ApS en les seves propostes.

Per a més informació entra a la web http://pagines.uab.cat/aps/ca o escriu a aprenentatge.servei@uab.cat. També et convidem a mirar aquest vídeo-resum de 5 minuts.

Premis als millors TFG sobre desenvolupament sostenible i justícia global

Aquests premis, tenen per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn del desenvolupament sostenible i de la justícia global, tot assumint el compromís de la Universitat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i en la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social.
 

Les temàtiques objecte d’aquesta convocatòria són: el medi natural i la biodiversitat; el canvi climàtic, energia, aigua i residus; l’economia social i el cooperativisme; els drets humans, la governança i la democràcia participativa; els conflictes i la construcció de pau; les migracions i la interculturalitat; la participació i els moviments socials; i la salut comunitària.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, 
visita aquesta pàgina web.

Consulta la notícia Nous premis pels Treballs Fi de Grau que promouen la transformació social

 

Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere
 

Aquests premis, que reben una subvenció per part de l'Institut Català de la Dona, tenen com a objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i fomentar la no discriminació. Es vol, així,  incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i en l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita la pàgina web següent: https://www.uab.cat/web/l-observatori/premis-als-millors-tfg-amb-perspectiva-de-genere MU-de-la-uab-1345699078441.html

 

Premis als millors TFG relacionats amb l’emprenedoria social

Aquests premis, convocats pel Consell Social de la UAB i amb suport del Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat, tenen l’objectiu de donar visibilitat i reconeixement a l’alumnat amb inquietuds emprenedores. Hi ha 4 premis, un pel millor treball de cadascun dels àmbits de coneixement següents: ciències de la salut, ciències experimentals i tecnològiques, ciències socials i ciències humanes.

Els 4 TFGs, premiats amb 400 euros i un diploma de menció, han d’haver obtingut una qualificació superior a 8 i han d’estar directament relacionats amb l’emprenedoria social en qualsevol de les seves vessants: elaboració d’un pla d’empresa, estudis de viabilitat d’un projecte emprenedor, competències i habilitats emprenedores, etc.

Consulta la notícia La UAB premiarà els millors TFG relacionats amb l’emprenedoria social i tota la informació de la convocatòria.