Treball de final de grau

El Treball de Final de Grau, assignatura obligatòria dels plans d'estudi de Grau, és un treball orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. La seva matrícula es pot formalitzar juntament amb la resta d'assignatures o mòduls de la titulació, dins dels terminis fixats a tal efecte al calendari acadèmic.

El Treball de Final de Grau es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma a partir d'una temàtica pactada amb el professorat encarregat de supervisar i avaluar la seva realització.

Psicologia: Joel Feliu - joel.feliu@uab.cat

Logopèdia: Olga Soler - olga.soler@uab.cat

El 25 de juliol de 2023 es publica tota l'oferta del curs.

Oferta TFG Logopèdia curs 2023-2024

Oferta TFG Psicologia curs 2023-2024

 

El 26 de setembre de 2023 es publica l'oferta de places vacants.

Places vacants TFG Logopèdia ronda 2

Places vacants TFG Psicologia ronda 2

Entre el 13 i el 14 de setembre de 2023 és el termini perquè els estudiants amb 60 o menys crèdits per finalitzar els estudis puguin escollir i sol·licitar, dins de l'oferta publicada, el Treball Final de Grau que desitgin desenvolupar durant el curs acadèmic 2023-2024.

L'alumnat amb més de 60 crèdits per finalitzar els seus estudis hauran de sol·licitar el Treball de Final de Grau entre el 27 i el 28 de setembre de 2023.

Sessió informativa: 18 de setembre de 2023, PRESENCIAL

  • Grau en Logopèdia: Aula P24
  • Grau en Psicologia: Auditori

Calendari del Treball de Final de Grau

La sol·licitud es fa Online i NO s'ha d'imprimir ni presentar a la Gestió Acadèmica. Cada grau tindrà el seu formulari on-line.

E-formulari TFG Psicologia (1a ronda)

E-formulari TFG Logopèdia (1a ronda)

E-formulari TFG Psicologia (2a sol·licitud/ 2a ronda)

E-formulari TFG Logopèdia (2a sol·licitud/ 2a ronda)

Un cop fetes les sol·licituds per part de l'alumnat, l'equip coordinador del Treball Final de Grau adjudicarà la plaça a cada estudiant, seguint els següents criteris de priorització, sempre i quan s'hagi tramitat la sol·licitud dins del termini establert:

  • Es començarà adjudicant les places a aquells estudiants que estiguin matriculats dels últims 60 crèdits de Grau. El TFG ha d'estar matriculat al curs 2023-24.
  • Un cop fetes aquestes adjudicacions, si encara hi ha oferta, es procedirà a adjudicar les places a l'alumnat restant
  • La priorització de places es realitzarà en tots els casos a partir de la mitjana de la qualificació de l'expedient acadèmic del estudiant.
  • És responsabilitat de cada estudiant comprovar els crèdits matriculats i superats que consten al seu expedient acadèmic (sia.uab.es) en el moment de completar el formulari de sol·licitud.

Publicació de la Resolució provisional del TFG (1a ronda): 27 de setembre de 2023

Publicació de la Resolució final del TFG (1a i 2a ronda): 3 d'octubre de 2023

Et proposem 7 maneres per posar especialment en valor el teu TFG:

Premis als millors TFG en ApS

Si vols que el teu treball tingui una aplicació real i no es quedi només en un paper, si tens inquietuds socials, si participes en algun espai, moviment o entitat social o ambiental o si vols lligar els teus estudis amb la teva activitat fora de la Universitat, aquesta pot ser una bona modalitat per a tu! L’Aprenentatge Servei o ApS és una metodologia d’aprenentatge en la qual l’estudiant, alhora que aprèn, fa un servei a la comunitat. En aquesta modalitat de TFG, la proposta de projecte partirà de les necessitats reals d’una entitat social o ambiental o d’una institució pública amb la qual et coordinaràs per desenvolupar el projecte (sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a). Tens dues opcions:

a) Busca i proposa una entitat, directament a un/a tutor/a, o omple aquest formulari per tal que t’orientin des de l’Oficina ApS. Pensa que pots fer propostes per al teu poble, comarca, barri o ciutat. I si ja milites o formes part d’algun col·lectiu organitzat en el qual creus que pot ser interessant fer el TFG, anima’t.

b) Pregunta a la representant ApS de la teva facultat JoseLuis.Lalueza@uab.cat  i Silvia.Edo@uab.cat quins tutors i tutores incorporen l’ApS en les seves propostes.

Per a més informació entra a la web http://pagines.uab.cat/aps/ca o escriu a aprenentatge.servei@uab.cat. També et convidem a mirar aquest vídeo-resum de 5 minuts.

 

Premis als millors TFG sobre desenvolupament sostenible i justícia global

Aquests premis, tenen per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn del desenvolupament sostenible i de la justícia global, tot assumint el compromís de la Universitat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i en la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social.

Les temàtiques objecte d’aquesta convocatòria són: el medi natural i la biodiversitat; el canvi climàtic, energia, aigua i residus; l’economia social i el cooperativisme; els drets humans, la governança i la democràcia participativa; els conflictes i la construcció de pau; les migracions i la interculturalitat; la participació i els moviments socials; i la salut comunitària.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita aquesta pàgina web.

 

Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere

Aquests premis, que reben una subvenció per part de l'Institut Català de la Dona, tenen com a objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i fomentar la no discriminació. Es vol, així,  incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i en l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita la pàgina web següent: https://www.uab.cat/web/l-observatori/premis-als-millors-tfg-amb-perspectiva-de-genere MU-de-la-uab-1345699078441.html

 

Premis als millors TFG relacionats amb l’emprenedoria social

Aquests premis, convocats pel Consell Social de la UAB i amb suport del Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat, tenen l’objectiu de donar visibilitat i reconeixement a l’alumnat amb inquietuds emprenedores. Hi ha 4 premis, un pel millor treball de cadascun dels àmbits de coneixement següents: ciències de la salut, ciències experimentals i tecnològiques, ciències socials i ciències humanes.

Els 4 TFGs, premiats amb 400 euros i un diploma de menció, han d’haver obtingut una qualificació superior a 8 i han d’estar directament relacionats amb l’emprenedoria social en qualsevol de les seves vessants: elaboració d’un pla d’empresa, estudis de viabilitat d’un projecte emprenedor, competències i habilitats emprenedores, etc.

Consulta la notícia Últims dies per optar als Premis als Millors Treballs Finals de Grau (TFG) Relacionats amb l'Emprenedoria Social

Obert el termini per participar aquest curs.

 Bases de la convocatòria 

 

Premis als millors TFG en l'àmbit de la promoció de la salut

Aquests premis, convocats per la Xarxa US.cat, en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes, tenen la finalitat tant de promoure l’entorn i la vida saludables, com de conscienciar la comunitat pel que fa a aquesta temàtica.

S’atorguen un total de sis premis: tres premis per als tres millors treballs finals de grau i tres premis per als tres millors treballs finals de màster. Cada premi consisteix en un diploma del Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com en la percepció de 1.000 euros, que aporten els departaments esmentats.

Per a més informació, consulta la notícia Convocatòria als millors TFG i TFM en l'àmbit de la promoció de la salut.

 

Premis als milors TFG sobre Educació i Adolescència

Aquests premis, convocats per la Càtedra Educació i Adolescència "Abel Martínez Oliva", de la Universitat de Lleida, volen fomentar vocacions pedagògiques i reconèixer els treballs que comportin una millora de la pràctica educativa durant l'adolescència. Els TFG o TFM presentats han d'orientar-se especialment als trets d'identitat de la Càtedra (aplicabilitat a la recerca, veu de l'adolescència, pràctiques basades en evidències científiques, educació formal i educació no formal) i estar dedicats a alguna de les temàtiques prioritàries (convivència en els centres educatius, promoció de la salut, adolescència i família, tecnologies de la informació i de la comunicació).

Les persones guanyadores rebran un premi de 1.000 euros (TFG) i 1.500 euros (TFM).

Per a la presentació de candidatures, caldrà omplir la sol·licitud de participació, que podreu trobar al següent formulari.

Per a més informació, consulta la  web http://www.educacioiadolescencia.udl.cat/wp-content/uploads/VII-Premi-Bases_TFG-TFM.pdf

Convocatòria del XX Concurs Student d'Estadística Aplicada

Mitjançant aquest concurs, el Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona juntament amb l’Institut d’Estadística de Catalunya volen potenciar l’esperit de recerca i el gust per l’Estadística Aplicada entre els i les estudiants de les universitats. Els i les aspirants presentaran una anàlisi d’un conjunt de dades, emmarcat en un problema real, per al qual proposaran una solució. El contingut del treball ha de ser inèdit i de temàtica lliure.

Més informació en aquest enllaç.