Coordinació de grau

Coordinació de grau

Les coordinacions de titulació vetllen per la qualitat de la docència que s'imparteix, tenen cura de l'aplicació del Pla d'Estudis, supervisen la programació dels cursos i les assignatures, i atenen qualsevol qüestió relacionada amb el desenvolupament i funcionament de la docència.


Per a qualsevol problema relacionat amb la docència adreceu-vos amb la coordinadora de la titulació respectiva.
 

Coordinació d'Estudis de Grau en Psicologia
Eva Penelo Werner
Correu: coordinacio.grau.psicologia@uab.cat

Coordinació d'Estudis de Grau en Logopèdia
Melina Aparici Aznar
Correu: coordinacio.logopedia@uab.cat

Coordinació d'Intercanvis
Judit Castellà Mate
Correu: coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

Vicedeganat de Pràctiques Externes
Susana Pallarés Parejo
Correu: Suana.Pallares@uab.cat