Pla d'estudis dels graus

Aquí podràs consultar l'estructura del pla d'estudis i les assigntures de cada curs.

Grau en Psicologia (pla 2010)

Grau en Logopèdia (pla 2009)

Grau en Logopèdia (pla 2017)