Pla d'estudis dels graus

Plans d'estudi de graus

Aquí podràs consultar l'estructura del pla d'estudis i les assigntures de cada curs.

Grau en Psicologia (pla 2010) (actualitzat curs 2021/22)

Grau en Logopèdia (pla 2009)

Grau en Logopèdia (pla 2017) (actualitzat curs 2022/23)