UAB

Mínor en Dificultat de Llenguatge i Veu

Objectius

L'objectiu del mínor de Dificultats del Llenguatge i la Veu és sensibilitzar i capacitar els estudiants per saber identificar les alteracions del llenguatge i de la veu que puguin afectar o interferir en la comunicació i en el rendiment acadèmic dels estudiants de primària i secundària obligatòria. Més específicament es poden definir els objectius següents:

  1. Conèixer i comprendre les patologies adquirides o del desenvolupament que puguin presentar una alteració en la capacitat de comunicació per alteració del llenguatge o de la veu.
  2. Ser capaç de comprendre diferents proves d'exploració i d'avaluació del llenguatge i la veu.
  3. Conèixer el rol del logopeda en les patologies del llenguatge i de la veu dins de l'àmbit de la intervenció educativa i clínica.
  4. Ser capaç de preveure les possibles necessitats logopèdiques d'aquells casos que presentin dificultats del llenguatge i de la veu.
  5. Saber utilitzar recursos bàsics corporals, respiratoris i vocàlics per a una bona emissió de veu.
  6. Conèixer i comprendre el rol de la memòria i les principals relacions d'aquesta amb el desenvolupament i l'adquisició del llenguatge oral i escrit.

Perfil de l'estudiant

El perfil de l'estudiant del mínor de Dificultats del Llenguatge i la Veu és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la formació bàsica amb una d'específica sobre les dificultats del llenguatge i la veu, instruments essencials de la comunicació humana, l'alteració dels quals pot dificultar la interacció social de l'individu i/o la seva formació acadèmica.

Horaris

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Psicologia.

Horaris del mínor de Dificultats del Llenguatge i la Veu
Facultat de Psicologia
http://www.uab.cat/psicologia/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Josep Nebot Cegarra, coordinador del grau de Logopèdia
Àrea d'Anatomia i Embriologia Humana
Josep.Nebot@uab.cat
Preu
35,77€/crèdit